Jesteś na:
Strona główna Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomościdrukuj

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są:

  • grunty,
  • budynki lub ich części,
  • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wysokość podatku określana jest przez gminy. Stawki szacowane są na 1 metr kwadratowy i nie mogą być wyższe niż górne stawki ogłoszone przez Ministra Finansów na dany rok.

Osoby fizyczne płacą podatek w 4 ratach, w terminach:

  1. do dnia 15 marca,
  2. do dnia 15 maja,
  3. do dnia 15 września,
  4. do dnia 15 listopada każdego roku.

Więcej informacji o podatku od nieruchomości dostępnych jest tutaj ->

Facebook