այս պահին գտնվում եք.
Գլխավոր էջ uzupełnienia PESEL՝ էլեկտրոնային հաշվառման համար

PESEL՝ էլեկտրոնային հաշվառման համարՏպիր

PESEL-ը, այսինքն՝ Լեհաստանի բնակչության գրանցման էլեկտրոնային համակարգը ներառում է անձի հետևյալ տվյալները.

  • անունը, ազգանունը, նախորդ անունները և ազգանունները
  • ծնողների անունները և ազգանունները, օրիորդական ազգանունը
  • ծննդավայրը և ծննդյան ամսաթիվը
  • սեռը
  • քաղաքացիությունը (լեհական քաղաքացիւություն ստանալու ամսաթիվը, լեհական քաղաքացիությունից զրկվելու ամսաթիվը)
  • քաղաքացիաիրավական կարգավիճակը
  • ամուսինների անձնական տվյալները և PESEL հաշվեհամարը և այլ
Facebook