Jesteś na:
Strona główna Mieszkalnictwo Zakup nieruchomości Opłaty okresowe i eksploatacyjne

Opłaty okresowe i eksploatacyjnedrukuj

Opłaty eksploatacyjne mogą być szacowane w dwojaki sposób:

  • od metrażu mieszkania – ich kwota będzie taka sama jaką płacił poprzedni właściciel, np. koszty administrowania budynku, fundusz remontowy,
  • od liczby osób mieszkających, np. koszt wywozu śmieci, koszty eksploatacji windy, ciepła i zimna woda (o ile w lokalu nie ma liczników, a opłaty ponoszone są ryczałtowo).

Posiadanie własnej nieruchomości wiąże się z ponoszeniem okresowych opłat, do których zalicza się:

  1. comiesięczne opłaty mieszkaniowe (zwyczajowo zwane czynszem), w które najczęściej wlicza się opłatę za administrowanie budynku, osiedla i okolicy budynku, zaliczki na zużycie ciepłej i zimnej wody, odprowadzanie ścieków, opłata za prąd, wywóz śmieci. Wysokość czynszu zależy od metrażu mieszkania i zamieszkałych w nim osób i wynosi zazwyczaj kilkaset złotych miesięcznie,
  2. opłaty za zużycie wody, prądu, gazu oraz za ogrzewanie – płatne w rozliczeniu okresowym,
  3. dodatkowe opłaty, np. ochrona, fundusz remontowy, dodatkowe media, Internet, itp.
  4. podatek od nieruchomości -> płacony przez osoby fizyczne w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Maksymalna stawka podatku zmienia się co roku i w 2014 roku wynosi 0,74 zł na metr kwadratowy powierzchni użytkowej mieszkania. Podatek ten często jest płacony w comiesięcznym czynszu i odprowadzany przez administratora budynku do gminy,
  5. opłaty roczne z tytułu użyłkowania wieczystego w przypadku gdy, grunt na którym znajduje się budynek jest przedmiotem użytkowania wieczystego. W przypadku mieszkań, zaliczki na roczną opłatę pobierane są miesięcznie z czynszem, a administrator uiszcza opłatę do 31 marca każdego roku na konto właściwej gminy.
Facebook