ви знаходитесь на:

Обов'язок іноземця до поверненнядрук

Іноземець зобов’язаний залишити територію Польщі до закінчення терміну перебування, право на яке він мав згідно шенгенської або національної візи, та до закінчення терміну дії візи.

Іноземець зобов’язаний залишити територію Польщі до закінчення терміну дії дозволу на перебування на визначений час.

Іноземець зобов’язаний залишити територію Польщі протягом 30 днів з дня, коли було винесено остаточне рішення:

  • про відмову у продовженні йому шенгенської або національної візи, надання йому дозволу на тимчасове перебування, дозволу на постійне перебування, дозволу на перебування довготермінового резидента ЄС або рішення про анулювання іноземцеві дозволу;
  • про відмову надання іноземцеві статусу біженця, додаткового захисту, припинення справи про надання статусу біженця або рішення про позбавлення іноземця статусу біженця або додаткового захисту;
  • про скасування згоди на перебування з гуманітарних міркувань.

Іноземець, який перебуває в Польщі в рамках безвізового руху зобов’язаний залишити територію Польщі до закінчення терміну, передбаченого в міжнародному договорі, підписаному між країною походження іноземця та Польщею про безвізовий режим.

Список країн, громадяни яких звільнені від необхідності отримання віз, знаходиться тут :

Кого стосується зобов’язання до повернення?

Рішення про повернення може бути видане іноземцеві, який:

1)      перебуває або перебував у Польщі без дійсної візи або іншого дійсного документу, який давав би право до в’їзду і перебування у Польщі, якщо віза або інший документ є або повинні бути,

2)      не залишив територію Польщі після використання дозволеного періоду перебування на території (усіх або деяких) країн Шенгенської зони, на який мав право без необхідності отримання візи, в будь-який період 180 днів, якщо міжнародними угодами не передбачено інакше,

3)      не залишив територію Польщі після використання дозволеного періоду перебування, вказаного у шенгенській візі в будь-який період 180 днів, або після використання дозволеного періоду перебування на основі національної візи,

4)      працює або працював без необхідного дозволу на працю (що таке дозвіл на працю ->?) або зареєстрованої заяви роботодавця про намір доручити виконання роботи іноземцеві(що таке заява про намір доручити виконання роботи іноземцеві ->?), або був оштрафований за нелегальну працю,

5)      зайнявся господарською діяльністю з порушенням польського законодавства, або

6)      не має фінансових засобів, необхідних для покриття витрат перебування в Польщі, на повернення у країну походження або проживання,

7)      його дані внесені у систему інформаційну Шенген (що таке система SIS->?) для відмови у в’їзді або в список іноземців, перебування, яких в Польщі небажане,

8)      з міркувань національної оборони і безпеки або захисту громадської безпеки та порядку не може перебувати у Польщі,

9)      перетнув або намагався незаконно перетнути кордон,

10)  був засуджений у Польщі і покараний позбавленням волі і існують підстави для проведення процесу у справі передачі його за кордон (екстрадиції) для приведення у виконання вироку,

11)  знаходиться за межами прикордонної зони, в якій згідно з дозволом на перетин кордону може перебувати в рамках малого прикордонного руху,

12)  перебуває у Польщі після закінчення терміну перебування, на який мав право на основі дозволу на перетин кордону в рамках малого прикордонного руху,

13)  подальше перебування іноземця в Польщі представлятиме загрозу для здоров'я населення, що було підтверджене медичним обстеженням, або загрозу для міжнародних відносин іншої держави-члена Європейського Союзу,

14)  мета та умови перебування іноземця в Польщі несумісні із заявленими, хіба що закон допускає їх зміну,

15)  було прийнято рішення про відмову надання статусу біженця або надання додаткового захисту чи рішення про припинення справи про надання статусу біженця і він не залишив територію Польщі в зазначений термін.

У згаданих вище випадках, рішення про повернення не видається іноземцеві, якщо:

1) іноземець має статус біженця або користується додатковим захистом,

2) іноземцеві надано згоду на перебування з гуманітарних міркувань або згоду на толероване перебування або існують передумови для їх надання,

3) іноземцеві надано дозвіл на тимчасове перебування у зв'язку з тим, що його перебування в Польщі необхідне, беручи до уваги повагу до сімейного життя в розумінні Конвенції про захист прав людини та основних свобод,

4) іноземцеві надано дозвіл на тимчасове перебування у зв'язку з тим, що його виїзд з Польщі порушував би права дитини, визначені в Конвенції про права дитини,

5) іноземець є чоловіком/дружиною польського громадянина або іноземця, який має дозвіл на постійне перебування або дозвіл на перебування довгострокового резидента ЄС (при умові, що перебування іноземця не загрожує національній обороні і безпеці чи громадській безпеці та порядку), хіба що шлюб був укладений в обхід закону,

6) іноземець перебуває в Польщі на основі шенгенської візи, яка була видана для приїзду з гуманітарних міркувань, з уваги на інтереси держави або міжнародні зобов'язання,

7) іноземець перебуває в Польщі на основі дозволу на тимчасове перебування, виданого у зв’язку з обставинами, що потребують короткострокового перебування у Польщі,

8) іноземець перебуває в Польщі на основі дозволу на тимчасове перебування, що видається іноземцям, які є жертвами торгівлі людьми,

9) іноземцеві надано дозвіл на постійне перебування або дозвіл на перебування довготермінового резидента ЄС в Польщі,

10) іноземець має дозвіл на перебування, виданий іншою країною Шенгенської зони (при умові, що перебування іноземця не загрожує національній обороні й безпеці чи громадській безпеці та порядку), хіба що іноземець не виїхав у цю країну після нагадування йому про обов’язок негайного виїзду з Польщі,

11) іноземець тимчасово відряджений для надання послуг в Польщі роботодавцем, головний офіс якого знаходиться в іншій державі ЄС, державі-члені ЄАВТ та, якщо іноземець має право до перебування і працевлаштування в цій країні, якщо рішення про повернення мало би бути видане з уваги на перебування в Польщі без дійсної візи або карти перебування,

12) іноземець може бути негайно переданий третій країні на основі міжнародного договору про передачу і прийняття осіб після арешту у зв’язку з незаконним перетином кордону,

13) іноземця можна негайно провести до кордону, якщо він був затриманий в прикордонній зоні відразу після ненавмисного незаконного перетину кордону,

14) іноземець перебуває в Польщі на підставі заяви, що підтверджує існування припущення, що іноземець є жертвою торгівлі людьми.

Термін реалізації зобов’язання до повернення

В рішенні, що зобов’язує іноземця до повернення визначається термін добровільного повернення, який становить від 15 до 30 днів з дня отримання рішення. Про це рішення робиться запис в паспорті іноземця. Орган, який видав рішення про обов’язок іноземця до повернення інформує письмово іноземця на мові, яку він розуміє, про правову основу рішення, та повчає його, чи можна і в якому режимі звернутися з апеляційною заявою. 

Апеляційна процедура

Іноземець, який отримав рішення про зобов’язання до повернення,може оскаржити його у воєводському адміністративному суді, подаючи скаргу разом з заявою про призупинення його виконання. У такому випадку, термін добровільного повернення або термін примусового виконання цього рішення продовжується до дня видачі воєводським адміністративним судом рішення у справі цієї заяви.

Іноземець не може подати скаргу до суду, якщо рішення про зобов’язання до повернення було видане у зв’язку з тим, що іноземець може бути негайно переданий третій країні на підставі міжнародного договору про передачу і прийняття осіб після арешту у зв’язку з незаконним перетином.

Термін добровільного повернення не вказується у випадку, коли існує ймовірність втечі іноземця або це вимагається з точки зору національної оборони й безпеки чи громадської безпеки та порядку. Це рішення підлягає негайному виконанню.

Заборона повторного в’їзду у Польщу

В рішенні про зобов’язання іноземця до повернення визначається термін заборони повторного в’їзду у Польщу. Заборона ця видається іноземцеві від 6 місяців до 5 років.

Заборона повторного в’їзду видається на наступні терміни:

1)      Від 6 місяців до 3 років – у випадках, коли іноземець:

a)      перебуває або перебував у Польщі без дійсної візи або іншого дійсного документу, який давав би право до в’їзду і перебування у Польщі, якщо віза або інший документ є або повинні бути,

b)      не залишив територію Польщі після використання дозволеного періоду перебування на території (усіх або деяких) країн Шенгенської зони, на який мав право без необхідності отримання візи, в будь-який період 180 днів, якщо міжнародними угодами не передбачено інакше,

c)      не залишив територію Польщі після використання дозволеного періоду перебування, вказаного у шенгенській візі в будь-який період 180 днів, або після використання дозволеного періоду перебування на основі національної візи,

d)     не має фінансових засобів, необхідних для покриття витрат перебування в Польщі, на повернення у країну походження або проживання,

e)      знаходиться за межами прикордонної зони, в якій згідно з дозволом на перетин кордону може перебувати в рамках малого прикордонного руху,

f)       перебуває у Польщі після закінчення терміну перебування, на який мав право на основі дозволу на перетин кордону в рамках малого прикордонного руху,

g)      мета та умови перебування іноземця в Польщі несумісні із заявленими, хіба що закон допускає їх зміну,

h)      було прийнято рішення про відмову надання статусу біженця або надання додаткового захисту чи рішення про припинення справи про надання статусу біженця і він не залишив територію Польщі в зазначений термін.

2)      Від 1 до 3 років – у випадку, якщо іноземець:

a)      працює або працював без необхідного дозволу на працю (що таке дозвіл на працю ->?) або зареєстрованої заяви роботодавця про намір доручити виконання роботи іноземцеві(що таке заява про намір доручити виконання роботи іноземцеві ->?), або був оштрафований за нелегальну працю, або

b)     зайнявся господарською діяльністю з порушенням польського законодавства.

3)      Від 3 до 5 років,у випадку, якщо іноземець:

a)      його дані внесені у систему інформаційну Шенген (що таке система SIS->?) для відмови у в’їзді або в список іноземців, перебування, яких в Польщі небажане,

b)      був засуджений у Польщі і покараний позбавленням волі й існують підстави для проведення процесу у справі передачі його за кордон для приведення у виконання вироку,

c)      подальше перебування іноземця в Польщі представлятиме загрозу для здоров'я населення, що було підтверджене медичним обстеженням, або загрозу для міжнародних відносин іншої держави-члена Європейського Союзу.

4)      5 років, у випадку, якщо іноземець:

a)      з міркувань національної оборони і безпеки або захисту громадської безпеки та порядку не може перебувати у Польщі.

Зняття заборони в’їзду

Орган, який видав іноземцеві рішення про зобов’язання до повернення, за заявою іноземця, може зняти заборону в’їзду, якщо іноземець доведе, що:

1)      виконав обов’язок, що випливає з рішення про зобов’язання іноземця до повернення,(наприклад, виїхав з Польщі у зазначений в рішенні термін),

2)      його повторний в’їзд у Польщу або інші держави Шенгенської угоди потрібен з уваги на обґрунтовані обставини, особливо з гуманітарних міркувань,

3)      йому було надано допомогу у добровільному поверненні (що таке допомога у добровільному поверненні ->?)

Заборона в’їзду іноземця у Польщу не буде знята, якщо:

1)      в’їзд або перебування іноземця у Польщі може становити загрозу національній обороні та безпеці чи захисту громадської безпеки та порядку або порушує інтереси Польщі,

2)      іноземець не сплатив витрати, пов'язані з видачею та виконанням рішення про зобов’язання іноземця до повернення, які був зобов'язаний сплатити.       

Правова основа

Закон про іноземців від 12 грудня 2013 р. (В.З. з 2013 р. п. 1650)

Згода на перебування з гуманітарних міркувань та згода на толероване перебування

Facebook