bạn đang ở:
trang chủ O IOM

O IOMIn ra

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) là một tổ chức Quốc tế được thành lập vào năm 1951. IOM có 149 nước thành viên, Ba Lan là thành viên từ năm 1992.


Danh sách các nước thành viên IOM và các quốc gia, tổ chức với tư cách là quan sát viên.


IOM hoạt động quản lý di cư vì lợi ích cho những người di cư và xã hội.

IOM hỗ trợ các nước để đáp ứng những hoạt động thách thức trong tăng trưởng kinh tế-xã hội thông qua di cư, giúp người di cư và bảo vệ quyền lợi của họ.

IOM hiện đang triển khai hơn 2.000 dự án trên toàn thế giới.

IOM hoạt động trên lãnh thổ Ba Lan từ năm 2002. Thực hiện các dự án hỗ trợ tự nguyện trở về và tái hòa nhập, chống di cư bất hợp pháp và chống buôn bán người, hội nhập của người nhập cư, y tế và các dự án nghiên cứu.

IOM có văn phòng trên tất cả các các lục địa được chính phủ và xã hội của các quốc gia hỗ trợ trong các lĩnh vực sau:


• di cư và phát triển
• hỗ trợ di cư
• điều chỉnh di cư
• di cư bắt buộc.


Tìm hiểu thêm về các hoạt động của IOM:

Tóm tắt về IOM

Quản lý di cư

Trang điện tử-web của Văn phòng IOM ở Vác xô vi Ba Lan

 

Facebook