bạn đang ở:
trang chủ BUÔN BÁN NGƯỜI NƠI ĐỂ TÌM SỰ GIÚP ĐỠ Ở ĐÂU

NƠI ĐỂ TÌM SỰ GIÚP ĐỠ Ở ĐÂUIn ra

Sự giúp đỡ có thể nhận được từ Trung tâm Trợ giúp-Tư vấn Quốc gia cho các

nạn nhân của nạn buôn bán người (KCIK).

KCIK - là một tổ chức phi chính phủ, và hoạt động của nó được tài trợ từ ngân sách nhà nước.

Sự giúp đỡ là miễn phí.

KCIK giúp đỡ cho những người  được xác nhận là nạn nhân của nạn buôn bán người qua công an, biên phòng , công tố viên hoặc cán bộ của KCIK.

Facebook