bạn đang ở:
trang chủ CƯ TRÚ Ở BA LAN (sau khi 01.05.2014) THẺ CƯ TRÚ Những trường hợp được cấp giấy phép định cư trú

Những trường hợp được cấp giấy phép định cư trúIn ra

Quyết định về việc cấp giấy phép định cư  được ban hành vô thời hạn . Thẻ định cư có giá trị trong 10 năm , có nghĩa là cứ 10 năm,  thẻ được thay thế.
Trên cơ sở giấy phép định cư  ban hành ở Ba Lan , người nước ngoài không có quyền làm việc tại một quốc gia khác ngoài Ba Lan .
Giấy phép định cư  cho phép đi đến các nước Schengen khác đến 90 ngày trong khoảng thời gian 180 ngày cho mục đích du lịch  (những nước nào thuộc khối Schengen->?).

Những trường hợp được cấp giấy phép định cư trú

Người nước ngoài có thể nhận được giấy phép định cư khi:

 1. là con của người nước ngoài, mà ở Ba Lan đã có giấy phép định cư hoặc cư trú dài hạn của EU và là dưới sự chăm sóc của người nước ngoài là cha / mẹ , và là người:
  a). đã sinh ra sau khi cha / mẹ nhận được ở Ba Lan giấy phép định cư hoặc giấy phép cư trú dài hạn của  EU hoặc
  b). sinh ra trong thời gian mà giấy phép cư trú tạm thời của cha mẹ còn giá trị,
 2. là con của công dân Ba Lan và dưới sự chăm sóc của họ,
 3. là người có gốc Ba Lan ( ai được coi là  người có gốc Ba Lan->?) và có ý định định cư ở Ba Lan,
 4. được công nhận bởi luật pháp Ba Lan -  kết hôn với công dân Ba Lan ít nhất là ba năm trước khi nộp đơn xin giấy phép định cư và ngay trước khi nộp đơn liên tục cư trú tại Ba Lan (thế nào là cư trú liên tục?->) ít nhất 2 năm trên cơ sở giấy phép cư trú tạm thời được ban hành trên cơ sở kết hôn với công dân Ba Lan hoặc trên cơ sở có quy chế tị nạn , bảo hộ bổ sung hoặc cho phép cư trú vì lý do nhân đạo,
 5. là  nạn nhân của nạn buôn người và:
  a). sống ở Ba Lan ngay trước khi nộp đơn trong thời gian không ít hơn một năm trên cơ sở giấy phép cư trú tạm thời được cấp cho người nước ngoài là nạn nhân của nạn buôn người,
  b). hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trong tố tụng hình sự,
  c). có lý do không rõ ràng được xác nhận trước khi trở về nước xuất xứ, bởi công tố viên đang tiến hành tố tụng trong vụ án,
 6. ngay lập tức trước khi xin cấp giấy phép định cư , sống ở Ba Lan liên tục (thế nào là cư trú liên tục?->) trong khoảng thời gian không ngắn hơn năm năm trên cơ sở quy chế tị nạn , bảo hộ bổ sung hoặc cho phép ở lại vì lý do nhân đạo,
 7. ngay lập tức trước khi xin cấp giấy phép định cư , sống liên tục ở Ba Lan (thế nào là cư trú liên tục?->) trong khoảng thời gian không ít hơn 10 năm trên cơ sở chấp thuận cư trú theo quy chế khoan dung được cấp trong trường hợp:
  a). nếu nghĩa vụ phải trở về nước của người nước ngoài (thế nào là nghĩa vụ phải trở về nước của người nước ngoài -> ) đến quốc gia có thể xả ra:
  - đe dọa cuộc sống, quyền tự do và an toàn cá nhân hoặc,
  - người nước ngoài có thể bị tra tấn hoặc đối xử vô nhân đạo hoặc bị sỉ nhục hoặc trừng phạt, hoặc người nước ngoài có thể bị bắt buộc phải làm việc, hoặ,
  - người nước ngoài có thể bị tước quyền được xét xử công bằng hay bị trừng phạt mà không có cơ sở pháp lý,
  b). nghĩa vụ trở về nước của người nước ngoài là phải trở về quốc gia xuất xứ không thể được chấp nhận trên cơ sở quyết định của tòa án hoặc quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp từ chối trả người nước ngoài về nước,
 8. được cấp quy chế tị nạn tại Ba Lan, hoặc,
 9. có thẻ Người Ba Lan hợp lệ và có ý định định cư ở Ba Lan.

Thủ tục hợp pháp hóa cơ trú trên cơ sở giấy phép định cư

Thủ tục xin giấy phép định cư được giải quyết tại văn phòng sở ngoại kiều ủy ban tỉnh khu vực tỉnh mà người nước ngoài cư trú.
Địa chỉ của các ủy ban có thể tìm thấy ở đây ->

Người nước ngoài phải nộp đơn xin giấy phép định cư  trong thời gian cư trú hợp pháp của mình tại Ba Lan .

Bộ tài liệu cần thiết cho đơn xin giấy phép định cư:

 1. đơn xin cấp giấy phép định cư được ghi đầy đủ (đơn xin có sẵn ở đây ->);
 2. 4 ảnh mới chụp (hướng dẫn chụp ảnh có sẵn ở đây ->);
 3. hộ chiếu nước ngoài hợp lệ để kiểm tra;
 4. tài liệu cần thiết để xác nhận các dữ liệu chứa trong đơn và trình bầy ly do cần xin cấp giấy phép định cư;
 5. biên lai thanh toán lệ phí.

Ngoài ra, đơn phải kèm theo:

 1. trong trường hợp trẻ em là con của người nước ngoài có giấy phép định cư hoặc cư trú dài hạn của EU, là cha mẹ của đứa trẻ và đứa trẻ sinh ra sau khi cha mẹ nó đã có giấy phép định cư hoặc giấy phép cư trú dài hạn của EU:
  *giấy khai sinh;
  *bản sao quyết định cấp giấy phép định cư hoặc giấy phép cư trú dài hạn của EU hoặc thẻ cư trú của người đại diện pháp lý,
 2. trong trường hợp đứa trẻ là con của công dân Ba Lan thuộc quyền chăm sóc cha / mẹ :
  giấy khai sinh;
  bản sao chứng minh thư nhân dân của người đại diện pháp lý.
 3. Nếu có nguồn gốc Ba Lan:
  *bản chính tài liệu chứng minh là có nguồn gốc Ba Lan của cha mẹ, 
  ông bà hoặc của cả hai cụ kỵ;
  *tài liệu bằng chứng minh  về mối quan hệ gai đình với người có nguồn gốc Ba Lan (nếu đưa vào tập tài liệu bản sao các tài liệu xác nhận nguồn  gốc Ba Lan, thì tài liệu này phải được xác nhận bằng apostille)
 4. trong trường hợp kết hôn với công dân Ba Lan :
  *bản sao giấy chứng nhận kết hôn (ban hành không quá ba tháng trước khi nộp đơn);
  *bản sao chứng minh nhân dân của vợ hoặc chồng;
  *trong trường hợp có con chung - bản sao giấy khai sinh;
  *giấy chứng nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế cho Kho bạc Nhà nước
 5. trong trường hợp là nạn nhân buôn bán người:
  *bằng chứng tài liệu hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trong tố tụng hình sự liên quan đến hành vi phạm tội buôn bán người và sự lo lăng trước khi trở về nước xuất xứ , được xác nhận bởi các công tố viên đang tiến hành tố tụng hình sự;
  *giấy chứng nhận hoàn thành nghĩa vụ đóng thuế cho Kho bạc Nhà 
  nước
 6. trong trường hợp cư trú ngay lập tức trước khi nộp đơn liên tục ở Ba Lan trong thời gian không ít hơn năm năm trên cơ sở quy chế tị nạn , bảo hộ bổ sung hoặc cho phép ở lại vì lý do nhân đạo:
  *bằng chứng tài liệu năm năm cư trú liên tục tại Ba Lan
 7. trong trường hợp cư trú ngay lập tức trước khi nộp đơn liên tục ở Ba Lan trong thời gian không ít hơn 10 năm trên cơ sở chấp thuận cư trú khoan dung:
  *bằng chứng tài liệu mười năm cư trú liên tục tại Ba Lan
 8. trong trường hợp được công nhận cho phép ở lại Ba Lan
  *bằng chứng công nhận quy chế tị nạn
 9. trong trường hợp có thẻ Người Ba Lan:
  *bản sao của thẻ Người Ba Lan , bản gốc để kiểm tra

Người nước ngoài xin cấp giấy phép định cư phải lấy dấu vân tay cho mục đích in lên thẻ cư trú.

Trong trường hợp người nước ngoài nộp đơn xin giấy phép định cư trong lúc cư trú hợp pháp của mình tại Ba Lan, tỉnh trưởng sẽ đóng dấu vào hộ chiếu của nước ngoài để xác nhận việc đã nộp đơn xin giấy phép định cư. Lưu trú ở Ba Lan trên cơ sở của dấu đóng trong hộ chiếu là hợp pháp (ngay cả khi thị thực hoặc thẻ cư trú đã hế giá trị ) cho đến khi ra quyết định về thẻ cư trú,  trong trường hợp khiếu nại khi tỉnh trưởng ra quyết định từ trối, và cho đến khi ra quyết định cuối cùng của cơ quan thẩm quyền thứ hai.

Chú ý ! Dấu trong hộ chiếu không cho phép người nước ngoài đi sang các nước Schengen khác . Trên cơ sở con dấu, người nước ngoài có đi về nước xuất xứ, nhưng sẽ không thể quay trở lại Ba Lan (để quay trở lại Ba Lan phải có thị thực hợp lệ hoặc thẻ cư trú).

Chú ý ! Giấy phép định cư ở Ba Lan không cho phép người nước ngoài làm việc tại các nước Schengen khác . Trên cơ sở giấy phép định cư cho phép người nước ngoài có quyền đi đến các nước Schengen khác (những nước nào thuộc khu vực  Schengen ->?) đến 90 ngày trong khoảng thời gian 180 ngày và chỉ đến với mục đích du lịch . Để có thể đi đến một quốc gia khác trong khu vực Schengen , ngoài thẻ cư trú hợp lệ cũng phải có hộ chiếu hợp lệ và bảo hiểm y tế  để chi phí điều trị trong nước của khu vực Schengen.

Thời gian giá trị giấy phép định cư

Giấy phép định cư có giá trị vô thời hạn , nhưng phải thay thẻ cư trú sau mỗi 10 năm . Đơn xin thay thẻ cư trú phải được nộp ít nhất 30 ngày trước khi hết thời hạn giá trị của thẻ cư trú.

Thời gian làm thủ tục

Thủ tục được giải quyết trong thời gian ba tháng.

Nếu văn phòng tỉnh không giải quyết trong thời gian quy định,  sẽ thông báo cho người nước ngoài và giải thích lý do vì sao chậm trễ và đưa ra thời hạn mới .

Thủ tục khiếu nại

Người nước ngoài không hài lòng với quyết định tỉnh trưởng có thể khiếu nại đến Chủ Tịch Ủy Ban về người nước ngoài tại Vácsava (UdsC) , thông qua thỉnh trưởng , là người đã ra quyết định . Kháng cáo phải được nộp trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận được quyết định . Việc khiếu nại sẽ được giải quyết trong vòng một tháng kể từ ngày nhận được đơn . Khiếu nại quyết định của Chủ Tịch Ủy Ban về người nước ngoài , người nước ngoài có thể nộp đơn khiếu nại lên tòa án hành chính trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định.

Quan trọng : Nộp đơn khiếu nại đến tòa án hành chính không hợp pháp hóa cư trú . Điều này có nghĩa rằng người nước ngoài , nếu không có tài liệu hợp lệ cho phép lưu trú lại ở Ba Lan , thì phải rời khỏi Ba Lan.

Lệ phí

Lệ phí để khởi kiện thủ tục xin giấy phép định cư là 640 zł . Lệ phí này không hoàn lại trong trường hợp tòa ra quyết định tiêu cực bằng văn bản cho người nộp đơn. Trong trường hợp ra quyết định tích cực , người nước ngoài phải trả thêm 50 zł cho làm thẻ cư trú.

Các lệ phí có thể trả tại văn phòng thủ quỹ của tỉnh , nơi giải quyết kiện tục hoặc trả vào tài khoản ủy ban thành phố . Thông tin về số tài khoản có thể lấy từ văn phòng tỉnh – nơi đã nộp đơn.

Từ chối việc giải quyết thủ tục cấp giấy phép định cư

Người nước ngoài không được cấp giấy phép định cư ở Ba Lan nếu:

 1. lưu trú ở Ba Lan:
  a). không có giấy tờ được quyền lưu trú ở lại hay,
  b). trên cơ sở thị thực Schengen cho phép nhập cảnh và lưu trú tại Ba Lan , được phát hành vì lý do nhân đạo,
  c). trên cơ sở giấy phép cư trú tạm thời vì hoàn cảnh đòi hỏi một thời gian ngắn lưu trú lại Ba Lan (một số trường hợp ngoại lệ trong vấn đề này sẽ được áp dụng cho những người có nguồn gốc Ba Lan và họ nộp đơn xin thẻ cư trú  dựa vào của điều khỏan này),
  d). trên cơ sở giấy phép cư trú dài hạn của EU, hoặc,
 2. là bị giam dữ hoặc ở lại trong trung tâm được bảo vệ hoặc trong trung tâm giam giữ dành cho người nước ngoài hoặc đang bị cấm rời khỏi Ba Lan,
 3. đang trong án tù hoặc bị tạm giam,
 4. buộc có nghĩa vụ phải trở về nước và chưa hết hạn tự nguyện trở về nước được quy định trong quyết định , cả trong trường hợp được kéo thêm thời hạn trở về nước,
 5. có nghĩa vụ phải rời khỏi Ba Lan,
 6. đang lưu trú ngoài Ba Lan,
 7. đã không lấy dấu vân tay để làm thẻ cư trú.

Thu hồi giấy phép định cư

Người nước ngoài bị từ trối về việc cấp giấy phép định cư nếu:

 1. Không đáp ứng các yêu cầu để cấp giấy phép định cư,
 2. bị ghi tên dữ trong danh sách của người nước ngoài mà cư trú ở Ba Lan là không mong muốn (danh sách của người nước ngoài mà cư trú ở lại Ba Lan là không mong muốn là gì ->?),
 3. có tên trong hệ thống thông tin Schengen bị từ chối nhập cảnh (hệ thống thông tin Schengen là gì? ->)
 4. do yêu cầu vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia hoặc bảo vệ an toàn trật tự công cộng,
 5. do yêu cầu cho các lợi ích của Ba Lan,
 6. cơ sở để xin cấp giấy phép định cư là kết hôn của người nước ngoài với công dân Ba Lan mà cuộc hôn nhân này là làm lách luật pháp,
 7. trong quá trình giải quyết cấp giấy phép định cư cho người nước ngoài, nhưng trong đơn xin có chứa dữ liệu cá nhân bị sai hoặc thông tin sai lệch hoặc đã khai sai sự thật hoặc đã che giấu sự thật hoặc giả mạo tài liệu để sử dụng nó như bản chính,
 8. còn nợ thuế, trừ trường hợp được miễn, hoãn trả, hoặc được trả từng đợt hoặc nhận được quyết định không phải trả toàn bộ thuế,
 9. không trả lại các chi phí liên quan đến việc ra quyết định và thực hiện quyết định đưa người nước ngoài trở về nước, mà chi phí này lấy từ ngân sách nhà nước.

Giấy phép định cư có thể lấy lại, có nghĩa là bị thu hồi.

Điều này xảy ra trong các trường hợp sau đây :

 1. vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia hoặc bảo vệ an toàn trật tự công cộng;
 2. vì lợi ích của Ba Lan;
 3. trong đơn xin cấp phép định cư có các tài liệu về dữ liệu cá nhân sai , giấy tờ giả mạo hoặc văn bản xác nhận thông tin sai lệch;
 4. khi nộp đơn xin giấy phép định cư , người nước ngoài đã khai sai sự thật hoặc đã che giấu sự thật hoặc giả mạo tài liệu để sử dụng nó như bản chính;
 5. người nước ngoài đã bị kết án tại Ba Lan vì hành vi phạm tội và bị hình phạt ít nhất là 3 năm tù giam,
 6. rời khỏi Ba Lan trong một thời gian tối đa quá sáu năm.

Nếu cơ sở để cấp giấy phép định cư là kết hôn với công dân Ba Lan, giấy phép có thể bị thu hồi nếu người nước ngoài ly dị trong vòng hai năm kể từ ngày được cấp giấy phép định cư.

Facebook