bạn đang ở:

Nhà ở-căn hộIn ra

Giá trung bình cho thuê một căn hộ (diện tích 30-50 m2) bằng PLN của tỉnh

Dolnośląskie - 1 900

Kujawsko-pomorskie – 1 250

Lubelskie – 1 850

Lubuskie – 1 100

Łódzkie – 1 700

Małopolskie – 1 950

Mazowieckie – 3 000

Opolskie – 1 550

Podkarpackie – 1 500

Pomorskie – 1 700

Śląskie – 1 500

Świętokrzyskie – 1 200

Warmińsko-mazurskie – 1 250

Wielkopolskie – 1 650

Zachodniopomorskie – 1 450


Chi phí trung bình của phí tiêu thụ , điện, khí đốt  khác nhau tùy thuộc vào diện tích nhà và cường độ sử dụng.
Chi phí trung bình chi phí cho điện, khí đốt, cho căn hộ với diện tích 30-50m2 có thể là khoảng 150-200 mỗi tháng.

Giá trung bình mua nhà ở

Giá nhà đất phụ thuộc vào kích thước, vị trí (gần nút giao thông, khoảng cách từ trung tâm), tiêu chuẩn và các căn hộ là từ thị trường sơ cấp hoặc thứ cấp.

Trung bình giá bất động sản ở Ba Lan tính bằng PLN cho mỗi m2 ở thành phố (tính đến tháng 12 năm 2013).


Thị trường thứ cấp / thị trường sơ cấp

Warszawa 7 053 / 7 446

Gdańsk 5 044 / 5 846

Gdynia 4 729 / 6 065

Katowice 3 563 / 5 015

Kraków 5 930 / 6 202

Łódź 3 361 / 4 661

Poznań 4 910 / 5 962

Szczecin 3 786 / 4 742

Wrocław 5 100 / 5 925

Facebook