bạn đang ở:
trang chủ BẤT ĐỘNG SẢN Mua bất động sản Nguồn tài chính để mua bất động sản

Nguồn tài chính để mua bất động sảnIn ra

Ở Ba Lan , có thể mua căn hộ hoặc nhà bằng tiền mặt hoặc qua vay tín dụng .Tham khảo giá mua bán nhà ở tại các thành phố khác nhau có thể được tìm thấy ở đây

Bằng chứng nhận vay tín dụng và cam kết trả nợ  được ký kết hợp đồng cho vay . Trước khi ký hợp đồng, nên khảo xét thị trường và lựa chọn các ngân hàng cung cấp dich vụ, giá vay tốt nhất . Ở Ba Lan , có rất nhiều ngân hàng cung cấp cho vay với các điều kiện khác nhau. Các ngân hàng có mức lãi suất khác nhau , lệ phí hoặc các khoản phí khác . Cũng nên chú ý đến những yêu cầu bổ sung đối với các tổ chức tài chính  cho vay đối với những người không có quốc tịch Ba Lan . Trong trường hợp  đối với người nước ngoài ngân hàng có thể áp dụng các điều kiện cho vay đặc biệt và đó là :

  •          phải có tiền gốc để mua cao hơn,
  •          thời hạn cho vay tín dụng ngắn hơn ,
  •          lãi suất và các phí ngân hàng cao hơn ,
  •          phải có người đại diện tại Ba Lan ,
  •          phải có địa chỉ gửi thư liên lạc ở Ba Lan ,
  •          toàn bộ tập tài liệu phải được dịch sang tiếng Ba Lan .


Điều kiện để được đồng ý cho vay là đáp ứng được các yêu cầu của ngân hàng , tức là khả năng trả nợ thường xuyên hàng tháng . Yêu cầu chính là phải có một công việc làm trên cơ sở hợp đồng lao động . Trả nợ ngân hàng thường kéo dài nhiều năm, và được trả góp hàng tháng .

Sau được đồng ý và cấp khoản vay , ngân hàng sẽ ghi vào sổ đăng ký đất, xác nhận quyền sở hữu của ngân hàng đối với bất động sản- nhà mà ngân hàng đã cho vay tiền để mua. Đến thời gian được xác nhận vào sổ đăng ký đất đai ( thường kéo dài từ 3 đến 6 tháng ), ngân hàng để đảm bảo chống lại các nguy cơ không trả nợ được cho khoản vay bằng cách mua bảo hiểm . Bảo hiểm này là bảo vệ nguy cơ không trả nợ được của khoản vay kể từ ngày cho vay đến ngày được xác nhận có hiệu lực cho ngân hàng trong sổ đăng ký đất đai. Các chi phí bảo hiểm người vay phải chịu. Trong thời gian bảo hiểm lãi suất cho vay sẽ cao hơn tăng thêm 1-2 điểm phần trăm.

Để có được thông tin chi tiết về ngân hàng và các dịch vụ, nên liên lạc trực tiếp với các chi nhánh của họ. Trong cổng thông tin trực tuyến cũng có sẵn  các so sánh cung cấp dịch vụ của các ngân hàng và đánh giá khả năng được cho vay của từng  người. Nhưng những dữ liệu này hoàn toàn là mang tính chất thông tin tham khảo.

Facebook