bạn đang ở:
trang chủ QAK-Hỏi đáp Người nước ngoài mua bất động sản

Người nước ngoài mua bất động sảnIn ra

Người nước ngoài có thể mua bất động sản ở Ba Lan được không

Cơ sở pháp lý nào người nước ngoài phải có để mua bất động sản ở Ba Lan?


Nói chung, luật phân biệt giữa hai loại bất động sản: căn hộ (trong luật được gọi là "căn hộ để ở ") và nhà biệt thự.

Người nước ngoài không cần phải có tư cách pháp nhân nào tại Ba Lan, vẫn có thể mua được căn hộ để ở - tức là căn hộ. Điều này có nghĩa là người nước ngoài có thị thực Ba Lan, giấy phép cư trú có thời hạn, giấy phép định cư hoặc giấy phép cư trú dài hạn trong cộng đồng EU, không cần có giấy phép để mua một căn hộ. Người nước ngoài không cư trú ở Ba Lan cũng không cần giấy phép nào khi muốn mua căn hộ.

Nếu người nước ngoài muốn mua nhà-biệt thự, cần phải có giấy phép của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Giấy phép như vậy là không cần thiết đối với những người nước ngoài đang sống tại Ba Lan ít nhất là năm năm kể từ khi nhận được giấy phép định cư hoặc giấy phép cư trú dài hạn trong cộng đồng EU. Không cần giấy phép của Bộ trưởng Bộ Nội đối với người nước ngoài khi đã kết hôn với công dân Ba Lan và sống ở Ba Lan ít nhất 2 năm kể từ ngày nhận được giấy phép định cư hoặc giấy phép cư trú lâu dài trong cộng đồng EU, khi người đó muốn mua nhà-biệt thự cùng với người đã kết hôn là công dân Ba Lan.

Giấy phép của Bộ Nội vụ cũng không cần thiết cho việc mua bất động sản nằm trong khu vực biên giới và đất nông nghiệp với diện tích hơn 1 ha.

Các thủ tục gì của người nước ngoài cần để mua bất động sản?

                  Luật có khác biệt cho quá trình làm thủ tục mua bất động sản của người nước ngoài, khi họ cần giấy phép để mua bất động sản và những người có thể mua bất động sản không cần có giấy phép.

Đối với người nước ngoài, phải cần có giấy phép để mua bất động sản, và đối với những người được miễn giấy phép, bạn có thể tìm đọc ở trên.

Nếu người nước ngoài cần có giấy phép để mua bất động sản - giấy phép được cấp bằng một quyết định hành chính do Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Giấy phép được cấp theo yêu cầu của người nước ngoài , nếu:

1)   mua bất động sản của người nước ngoài không có nguy cơ cho quốc

                        phòng, an ninh quốc gia hoặc trật tự công cộng, và không bị chính

                        sách xã hội và y tế công cộng chống đối ;
2)  người đó cho thấy có những xác nhận mối quan hệ của mình với Ba Lan.

Để được cấp giấy phép người nước ngoài phải làm đơn xin . Không có mẫu sẵn cho đơn xin. Người nước ngoài xin cấp giấy phép để mua bất động sản phải nộp các tài liệu sau đây:

Xác định tình trạng pháp lý của người nước ngoài:

 a) trong trường hợp là người không có pháp nhân - bản sao hoặc bản foto của một tài liệu xác nhận quốc tịch, nơi sinh và nơi cư trú, và nếu là người hoạt động kinh doanh – giấy chứng nhận ​​đăng ký kinh doanh;

b) trong trường hợp có pháp nhân và các công ty chung không có tư cách pháp nhân – bản sao hoặc bản ghi đăng ký kinh doanh;

        Xác định bất động sản:

- Bản sao đăng ký đất hoặc giấy chứng nhận từ một tập hợp các tài liệu;
- Trích xuất trong sổ đăng ký đất với bản đồ địa chính;
- Trong trường hợp, khi mua bất động sản tạo lên bởi kết quả của việc sáp nhập hoặc chia tách - danh sách thay đổi địa chính hoặc quyết định phê duyệt phân chia đất, sát nhập đất;
- Trích bản đồ kế hoạch phát triển, và nếu không có,bản nghiên cứu phát triển;

         3)      Giấy chứng nhận của người bán, đồng ý bán bất động sản cho người nước ngoài, và nếu bất động sản mua trong quá trình sáp nhập ( chia-tách) của công ty – thì :  kế hoạch đã đồng ý sáp nhập (chia-tách), cùng với các dự thảo nghị quyết về việc sáp nhập (chia-tách) và các dự thảo hợp đồng hoặc điều lệ của công ty mua lại, tách hoặc mới thành lập.

         c) Người nước ngoài có thể nhận được quyền cư trú ở Ba Lan, nếu mua bất động

              sản với một giá trị nào?

Người nước ngoài có thể xin thẻ cư trú tạm thời, nếu minh rằng có khác hơn so với những quy định (trong bộ luật), các tình tiết quan trọng để làm đơn xin phép và chứng minh cho hoàn cảnh phải sinh sống trên lãnh thổ Ba Lan trong thời gian dài hơn 3 tháng. Vì hoàn cảnh trên, việc xin cấp giấy phép cư trú cho thời gian nhất định có thể được giải thích bởi thực tế là người sở hữu bất động sản ở Ba Lan, sống ở Ba Lan và gắn bó cuộc sống của mình với Ba Lan. Xin lưu ý: văn phòng tỉnh luôn có thể yêu cầu cung cấp các tài liệu bổ sung chứng minh mối quan hệ với Ba Lan. Quyết định cuối cùng để cấp giấy phép do tỉnh trưởng và tỉnh trưởng nhìn nhận rằng : quyền sở hữu bất động sản của người nước ngoài là cơ sở đủ để cấp giấy phép cư trú.

Facebook