Jesteś na:

Nauka języka polskiegodrukuj

Pomoc w nauce języka polskiego

Osobie, która otrzymała przyrzeczenie wydania wizy repatriacyjnej i członkom jej najbliższej rodziny, konsul RP może zapewnić bezpłatny udział w kursach języka polskiego jeszcze przed przyjazdem do Polski, jako pomoc w przygotowaniu się do repatriacji. Już po repatriacji (czyli przyjeździe do Polski na podstawie wizy repatriacyjnej), repatriant i jego najbliższa rodzina mogą uczestniczyć w bezpłatnych kursach języka polskiego i adaptacyjnych.

Dzieciom w wieku szkolnym pomoc taka powinna zostać udzielona przez szkołę - jako co najmniej dwie dodatkowe godziny nauki języka polskiego tygodniowo (poza planem lekcji obowiązującym całą klasę) przez 12 miesięcy po przyjeździe do Polski. Szkoła może zapewnić dziecku w sumie do pięciu godzin dodatkowych zajęć tygodniowo, z różnych przedmiotów, by pomóc mu poradzić sobie z różnicami programowymi. Więcej ->

Jednak im lepiej repatriant i jego bliscy posługują się językiem polskim w momencie przyjazdu do kraju, tym łatwiej im odnaleźć się w nowym miejscu, znaleźć pracę, przyjaciół i poczuć się u siebie. Dzieciom mówiącym po polsku łatwiej też będzie odnaleźć się w nowej szkole. Dlatego nauka języka polskiego jeszcze w dotychczasowym miejscu zamieszkania, przed planowaną repatriacją, jest najlepszym do niej przygotowaniem.

Facebook