Jesteś na:
Strona główna Małżeństwo z obywatelem polskim Nabycie obywatelstwa polskiego na podstawie małżeństwa

Nabycie obywatelstwa polskiego na podstawie małżeństwadrukuj

Cudzoziemiec zawierający związek małżeński z obywatelem polskim nie uzyskuje automatycznie obywatelstwa polskiego.

O uznanie go za obywatela polskiego może natomiast ubiegać się cudzoziemiec, który przebywa nieprzerwanie w Polsce (co to jest nieprzerwany pobyt?) co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały  lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, i który pozostaje co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim.

Facebook