bạn đang ở:
trang chủ BẤT ĐỘNG SẢN Môi giới bất động sản

Môi giới bất động sảnIn ra

Khi chọn mua bất động sản có thể nhờ các công ty môi giới bất động sản giới thiệu. Nhờ vào sự giúp đỡ của họ để lựa chọn bất động sản và giải quyết mọi tủ tục mua. Dịch vụ môi giới là phải trả tiền, và thường là từ 1,5-3% giá trị của bất động sản mua.

Đặc biệt thận trọng khi lựa chọn người môi giới . Đến cuối năm 2013 , mỗi người môi giới phải có giấy phép về môi giới Buôn bán Bất động sản do nhà nước cấp . Hiện tại muốn có giấy phép môi giới Buôn bán  Bất động sản - PFRN ( Liên đoàn Thị trường bất động sản  Ba Lan - PFRN) là tùy thuộc từng người môi giới. Nên chọn những người môi giới có giấy phép, bởi họ sẽ cung cấp những dịch vụ đáng tin cậy . PFRN có đăng ký danh sách những người có giấy phép môi giới bất động sản, có thể tìm thấy miễn phí trên trang web PFRN. Trong đăng ký này có các dữ liệu cá nhân , số giấy phép , thông tin về học vị , tham gia các khóa đào tạo được tổ chức và đạt được các quyền lực của những người môi giới .

Bên cạnh nhiều người có chuyên môn về thị trường môi giới bất động sản ở Ba Lan, vẫn còn những người môi giới không trung thực. Hãy nhớ, không trả bất kỳ số tiền nào trước khi được nhìn thấy căn hộ tận mắt, kiểm tra tình trạng pháp lý và khi không có liên hệ trực tiếp với chủ sở hữu hoặc người môi giới được chủ ủy quyền . Không phải trả khỏa tiền nào để xem danh sách các căn hộ-nhà hoặc trả bất kỳ từ tài khỏa nào của khách hàng . Người môi giới không trung thực thường yêu cầu thanh toán một khỏa tiền chỉ để xem danh sách các dữ liệu địa điểm của bất động sản/ căn hộ . Cũng nên chú ý khi được chào bán mức giá hấp dẫn - thấp .

            Chú ý: Lệ phí dịch vụ  môi giới chỉ trả sau khi ký kết hợp đồng cho thuê hoặc mua bán bất động sản.

Mua nhà/căn hộ cũng có thể  mua trực tiếp . Tin tức số liệu bán nhà / dịch vụ cho thuê  có thể tìm kiếm trực tiếp trên Internet , báo chí, trên các bản tin và các cổng điện tử.

Facebook