Jesteś na:
Strona główna Handel ludźmi Małoletnia ofiara handlu ludźmi

Małoletnia ofiara handlu ludźmidrukuj

Małoletnia ofiara handlu ludźmi, czyli osoba poniżej 18 roku życia, jest obejmowana Programem wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi realizowanym przez KCIK.

Jeśli małoletnia ofiara handlu ludźmi przebywa w Polsce bez opieki, sąd opiekuńczy wydaje orzeczenie o umieszczeniu jej w specjalnej placówce opiekuńczo-wychowawczej przygotowanej do przyjęcia niepełnoletnich ofiar handlu ludźmi, bądź rodzinie zastępczej, a także o ustanowieniu reprezentanta prawnego, czyli kuratora.

Kurator reprezentuje dziecko w postępowaniu przed sądem opiekuńczym oraz w innych postępowaniach, np. związanych z legalizacją pobytu w Polsce, czy też organizacją jego powrotu do kraju pochodzenia (pod warunkiem, że przemawia za tym dobro dziecka i jeśli procedura umożliwi bezpieczny powrót do tego kraju). 

Facebook