bạn đang ở:

Lời nói căm ghétIn ra

Một trong hành động phân biệt đối xử bất bình đẳng là phát biểu những lời nói căm ghét. Là xúc phạm, nhục mạ, gây hận thù cho một người hoặc một nhóm người bởi vì các đặc tính khác nhau, chẳng hạn như chủng tộc, quốc tịch, tín ngưỡng, tôn giáo, khuynh hướng tình dục.

Tại Ba Lan, kích động hận thù vì chủng tộc, quốc tịch, sắc tộc, tôn giáo là một hành vi vi phạm quy định của pháp luật. Hành vi phạm tội là mối đe dọa, nhục mạ, vu khống được thực hiện để làm nhục một người ở nơi công cộng hoặc làm mất lòng tin cần thiết để nhận được một chức vụ nghề nghiệp.

Facebook