Jesteś na:
Strona główna Przyjazd i pobyt w Polsce członka rodziny Wjazd i pobyt członków rodziny obywatela Polski Legalizacja pobytu dzieci cudzoziemców–małżonków obywateli polskich

Legalizacja pobytu dzieci cudzoziemców–małżonków obywateli polskichdrukuj

Nieletnie dzieci cudzoziemców, którzy pozostają w związku małżeńskim z obywatelem Polski oraz posiadają zezwolenie na pobyt czasowy dla członka rodziny polskiego obywatela, mają możliwość wnioskowania o zezwolenie na pobyt czasowy. Jest to rozwiązanie umożliwiające regulacje sytuacji dzieci cudzoziemców z poprzednich związków.

W toku postepowania takie dziecko nie jest zobowiązane do posiadania ubezpieczenia zdrowotnego, ani stabilnego i regularnego źródła dochodu. Nie musi też wykazywać, że ma zapewnione miejsce zamieszkania w Polsce.

Wniosek o takie zezwolenie mogą złożyć także dzieci, które przebywają w Polsce bez podstawy prawnej. Nie można odmówić zezwolenia na pobyt dziecku wyłącznie z powodu jego nieudokumentowanego pobytu w Polsce.

Facebook