bạn đang ở:
trang chủ QAK-Hỏi đáp Làm việc ở Ba Lan

Làm việc ở Ba LanIn ra

Sinh viên có quyền làm việc tại Ba Lan không?

Kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2015. sinh viên học chính quy, bất kể họ có giấy phép cư trú tạm thời hoặc thị thực ,họ có thể làm việc trên lãnh thổ Ba Lan mà không phải xin giấy phép lao động trong thời gian giấy phép cư trú có giá trị  ( thị thực hoặc thẻ). Trước đây, điều này chỉ áp dụng cho sinh viên học chính quy có thẻ cư trú được cấp trên cơ sở đó.

Các quy định mới, giống như trước, quyền làm việc ở trên không cho các sinh viên học hệ không chính quy  ( học buổi tối, tại chức). Vì vậy, nếu người nước ngoài là sinh viên học hệ không chính quy để có thể làm việc tại Ba Lan, chủ tuyển dụng lao động phải xin giấy phép lao động hoặc giấy chứng đăng ký ý định nhận việc cho người sinh viên nước ngoài (nếu người nước ngoài là công dân của Armenia, Belarus, Georgia , Moldova, Liên bang Nga hoặc Ukraine), cho bất kể người nước ngoài nào có thị thực hay thẻ cư trú được cấp trên cơ sở học đại học ở Ba Lan. 

Những loại hợp đồng nào nên ký với nhà tuyển dụng để xin giấy phép tạm trú và làm việc?

Tỉnh trưởng cấp giấy phép cư trú tạm thời tại Ba Lan, nếu người nước ngoài lưu trú tại Ba Lan lâu hơn 3 tháng. Trong trường hợp nếu cơ sở cho việc lưu trú hơn 3 tháng tại Ba Lan là để làm việc, hình thức thời gian làm việc không đóng vai trò quan trọng - có thể là hợp đồng lao động, hay hợp đồng dân sự (hợp đồng ủy quyền công việc , hay hợp đồng làm một công việc nhất định ).

Trong trường hợp hợp đồng lao động và hợp đồng uỷ quyền công việc chủ nhân lao động phải khai báo người nước ngoài  đến ZUS ( cty Bảo hiểm xã hội) trong vòng 7 ngày kể từ ngày bắt đầu làm việc. Trong trường hợp làm việc theo hợp đồng lao động người sử dụng lao động cũng phải tuân thủ pháp luật lao động - bao gồm thời gian làm việc, cũng như mức lương tối thiểu (ví dụ như là một nguyên tắc không được vượt quá 8 giờ làm việc mỗi ngày và trung bình là 40 giờ mỗi tuần.) – quy định vào năm 2015 , lương thối thiểu là  1750 zł brutto cho thời gian làm việc 8 gìơ /ngày .
Cũng nên nhớ rằng người nước ngoài muốn xin được giấy phép cư trú tạm thời họ phải có thu nhập ổn định và thường xuyên, không thấp hơn 543 zł mỗi tháng cho người độc thân, hoặc 456 zł cho từng thành viên trong gia đình, nếu người nước ngoài ở Ba Lan cùng với gia đình.

Tôi có phải làm việc ba tháng ở Ba Lan, để xin được giấy phép tạm trú và làm việc?

Không cần, vì xin thẻ cư trú trên cơ sở làm việc có thể xin bất kỳ lúc nào khi người nước ngoài đang cư trú trên lãnh thổ Ba Lan hợp pháp. Có thể nộp đơn cho Tỉnh trưởng thậm chí sau 1 ngày kể từ ngày đến Ba Lan và có ký hợp đồng với nhà tuyển dụng lao động.

Làm thế nào tôi có thể xin giấy phép lao động cho người nước ngoài không đang ở EU, và hiện tại cũng không ở Ba Lan? Làm thế nào để nhận người đó vào làm việc ở Ba Lan?

Nếu người nước ngoài đang ở nước ngoài, thì việc đầu tiên bạn xin cho người ấy giấy phép lao động.
Thủ tục xin cấp giấy phép lao động bắt đầu tại Uỷ ban tỉnh, văn phòng cấp giấy phép lao nơi chủ nhân lao động có trụ sở ở Ba Lan. Nếu công việc sẽ được thực hiện ở Ba Lan, trong trường hợp này xin loại giấy phép lao động A. Cũng có thể nhận vào làm việc công dân Armenia, Belarus, Georgia, Moldova, Nga và Ukraine trên cơ sở giấy chứng nhận ý định nhận vào làm việc cho người nước ngoài ( khi đó  chỉ cho phép làm việc 6 tháng trong 180 ngày tiếp theo).
Để nhận được loại giấy phép lao động A, người sử dụng lao động phải nộp các tài liệu sau đây:
a) đơn xin giấy phép lao động cho người nước ngoài – mẫu đơn có sẵn taị văn phòng hay trên các trang web của Văn phòng;
b) bản sao hộ chiếu (các trang chứa đầy đủ dữ liệu);

c) bản sao của các giấy tờ xác nhận người nước ngoài có đủ các yêu cầu cần thiết để hành nghề, có sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền (điều này áp dụng cho các ngành nghề quy định, đó là những nghề mà có thể được thực hiện chỉ sau khi hoàn thành các yêu cầu nhất định, ví dụ như sau khi vượt qua một cuộc thi cụ thể hay có giấy chứng nhận xác nhận về trình độ. Ví dụ, ở Ba Lan, nghề thuộc quy định là người lái xe taxi ).
d) nếu người sử dụng lao động không nộp đơn chực tiếp – bản chính của giấy uỷ quyền hoặc giấy uỷ quyền cho người nộp đơn;
e) bản sao phiếu đã nộp lệ phí cấp giấy phép (50 zł - trong trường hợp nhận người nước ngoài trong thời hạn không quá ba tháng, 100 zł - trong trường hợp nhận người nước ngoài trong thời gian trên 3 tháng).
f) trong trường hợp người sử dụng lao động :

 • có pháp nhân – bản sao đăng ký kinh doanh tại  Tòa án quốc gia (KRS), đăng ký kinh doanh khác (có chứa các dữ liệu thực tế vào ngày nộp);
 • cá nhân - phải nộp bản sao giấy chứng minh nhân hoặc bản sao có các trang dữ liệu của mình từ một tài liệu khác;
 • công ty trách nhiệm hữu hạn (Sp. z o.o.) - phải cung cấp bản sao của hợp đồng công ty;
 • công ty cổ phần (SA)  - cần nộp bản sao công chứng của việc thành lập công ty;

g) thông tin của phòng lao động về kết quả thăm dò thị trường lao động. Kết quả thăm dò thị trường lao động là thông tin thử nghiệm,  không đáp ứng được nhu cầu nhân sự cho nhà tuyển dụng dựa trên các hồ sơ đăng ký của những người thất nghiệp và đang tìm việc làm hoặc kết quả không tìm được người làm việc theo yêu cầu của người tuyển dụng mặc dù có tổ chức tuyển dụng lao động được thực hiện với  ưu tiên cho thị trường lao động là công dân Ba Lan.
Để thực hiện thử nghiệm thị trường lao động, người sử dụng lao động phải thông báo về  việc làm và  vị trí mà người nước ngoài sẽ được thuê vào làm việc cho Phòng lao động Huyện- nơi người nước ngoài sẽ làm việc. Nếu trong trường hợp công việc được thực hiện bởi người nước ngoài không cho phép xác định chính xác nơi làm việc , thì thông tin của phòng lao động sẽ giửi đến trụ sở hoặc nơi cư trú của người sử dụng lao động - người đã giao công việc cho người nước ngoài.

Thông tin của Phòng lao động được cấp theo yêu cầu của chủ tuyển dụng  lao động người nước ngoài  ( người sử dụng lao động) trong vòng:

 • chậm nhất là 14 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ tìm người làm việc tại Phòng lao động cấp huyện, nếu phân tích trong các hồ sơ của những người thất nghiệp và  tìm kiếm việc làm  không khả năng tổ chức tuyển dụng;
 • chậm nhất là 21 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ, trong trường hợp tổ chức việc tuyển dụng trong những người thất nghiệp và đang tìm kiếm việc làm.

Trong giấy phép lao động có ghi rõ người sử dụng lao đông, vị trí và việc làm mà người nước ngoài được trao để thực hiện. Do đó công việc được coi là hợp pháp nếu người nước ngoài làm công việc này đã được ghi trong giấy phép.
Điều này có nghĩa rằng nếu người nước ngoài muốn thay đổi công việc (ví dụ. nhà tuyển dụng và / hoặc làm ở vị trí khác và / hoặc các ngành khác), phải có giấy phép mới. Tuy nhiên, có những tình huống mà giấy phép vẫn còn hiệu lực bất chấp sự thay đổi trong hoàn cảnh mà nó được cấp.

Sau khi có giấy phép lao động người tuyển dụng lao động gửi một bản của giấy phép cho người nước ngoài ở nước ngoài. Người nước ngoài đính kèm nó vào đơn xin thị thực, xin thị thực có mã số 06 ( với mục đích làm việc tại Ba Lan)

Đơn xin thị thực với sự cho phép để làm việc (dựa trên giấy phép lao động do người sử dụng lao động được cấp) người nước ngoài nộp tại Lãnh sự quán Ba Lan, nơi người nước ngoài thường trú.
Để xin được thị thực, bạn phải nộp một bộ hồ sơ, bao gồm đơn xin thị thực theo mẫu, bảo hiểm còn giá trị và bản chính giấy phép lao động . Xin lưu ý rằng trong hầu hết các lãnh sự bắt buộc phải đăng ký và lựa chọn cuộc hẹn với lãnh sự quán thông qua các cổng thông tin điện tử lãnh sự (https://www.e-konsulat.gov.pl/).
Trước khi người nước ngoài vào làm việc , người tuyển dụng lao động có nghĩa vụ:

 • kiểm tra, và giữ một bản sao của giấy phép cư trú hợp lệ (visa) của nước ngoài.
 • ký hợp đồng với người nước ngoài (hợp đồng lao động hoặc hợp đồng dân sự) cho đúng, phù hợp với các điều kiện làm việc được xác định trong giấy phép,  không muộn hơn trong ngày làm việc đầu tiên của  người nước ngoài tại Ba Lan;
 • đóng và khấu trừ thuế thu nhập ;
 • làm bảo hiểm xã hội, trong trường hợp đã ký với người nước ngoài:
 • hợp đồng lao động - trong vòng 7 ngày kể từ ngày làm việc hoặc
 • hợp đồng uỷ quyền - trong vòng 7 ngày kể từ ngày ghi trong hợp đồng là ngày bắt đầu thực hiện công việc.

Nếu tất cả những điều kiện trên được đáp ứng, công việc của người nước ngoài được coi là hợp pháp tại Ba Lan.

Tôi có thể thuê sinh viên người nước ngoài đang học đại học chính quy tại Ba Lan trên cơ sở giấy chứng nhận có ý định nhận vào làm việc - cho người nước ngoài được không?

Nếu người nước ngoài mà người sử dụng lao động muốn thuê là sinh viên học đại học chính quy cư trú tại Ba Lan trên cơ sở thị thực hoặc thẻ tạm trú được cấp cho các sinh viên do đang học chính quy, thì họ có quyền làm việc ở Ba Lan mà không có bất kỳ giấy  phép gì để thực hiện công việc ( như là: Giấy phép lao động hoặc giấy đăng ký về ý định tuyển người nước ngoài vào làm việc) trong suốt thời gian hiệu lực của giấy phép cư trú.
Trong trường hợp này, thuê người nước ngoài này như trên cơ sở tương tự như thuê công dân Ba Lan. Do đó, có thể ký hợp đồng lao động/ hoặc hợp đồng dân sự/ hoặc hợp đồng thực hiện một công việc cụ thể  với người nước ngoài , nhưng (không muộn hơn trong ngày làm việc đầu tiên của người nước ngoài tại Ba Lan) và thực hiện hết những nghĩa vụ khi tuyển dụng người vào làm việc:

 • làm bảo hiểm cho người nước ngoài – đóng bảo hiểm - ZUS hàng tháng ,
 • trả thanh toán khấu trừ thuế thu nhập.
 • Chú ý phải giữ một bản sao của giấy phép cư trú hợp lệ (visa) của người nước ngoài vì trên cơ sở đó họ lưu trú ở tại Ba Lan và làm việc cho mình.

a:2:{s:4:"unit";s:2:"h4";s:5:"value";s:338:"Tôi đã nhận được thẻ tạm trú cho 3 năm với giấy phép lao động. Nếu trong tương lai tôi muốn thay đổi công việc, tôi phải làm như thế nào cho tốt nhất? Người sử dụng lao động mới của tôi trước khi nhận tôi vào l

Thật đáng tiếc, nếu người nước ngoài có giấy phép cư trú tạm thời và làm việc khi thay đổi người sử dụng lao động mới, người nước ngoài có nghĩa vụ cứ mỗi lần như vậy phải xin giấy phép tạm trú và giấy phép làm việc mới. Và như vậy, thử nghiệm thị trường lao động là cần thiết, và thiếu kết quả của tài liệu này sẽ là thiếu một tài liệu cần thiết trong đơn xin giấy phép lao động.
Thực hiện kiểm tra thị trường lao động là không cần thiết nếu ba năm trước khi đặt đơn xin giấy phép lao động, người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Ba Lan, và thời gian cư trú là không bị gián đoạn.
Người nước ngoài có nghĩa vụ trong vòng 15 ngày làm việc thông báo cho tỉnh trưởng, người đã cấp giấy phép cư trú và làm việc là đã kết thúc công việc với  nhà tuyển dụng hiện tại.
Kể từ ngày thôi- mất việc làm, người nước ngoài sẽ có 30 ngày để tìm công việc mới. Trong thời gian này, người nước ngoài cũng phải xin giấy phép cư trú tạm thời và làm việc mới (trên cơ sở của công việc mới). Sau thời gian 30 ngày này sẽ bắt đầu cho các thủ tục thu hồi (hủy bỏ) thẻ cư trú cũ trước đây của người nước ngoài. Vì vậy, nên trong vòng 30 ngày kể từ ngày bị mất việc làm, người nước ngoài phải làm thủ tục xin giấy phép cư trú mới  (thẻ cư trú mới).

Người sử dụng lao động có nghĩa vụ đăng ký hộ khẩu cho người nước ngoài khi làm việc cho mình không?

Người sử dụng lao không có nghĩa vụ đăng ký hộ khẩu hay kiểm tra xác minh xem người nước ngoài – người làm việc cho mình có đăng ký hộ khẩu tại Ba Lan hay không. Người sử dụng lao động cũng không phải chịu trách nhiệm cho việc người nước ngoài không có đăng ký hộ khẩu.
Cần lưu ý là nghĩa vụ đăng ký hộ khẩu tại Ba Lan chưa được bãi bỏ. Vì vậy người nước ngoài đang ở một nơi cụ thể ,tại một địa chỉ trong hơn 3 đêm là cần thiết phải đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú muộn nhất trước khi kết thúc ngày thứ tư, kể từ ngày đến.
Để có được đăng ký hộ khẩu người nước ngoài đến văn phòng đăng ký hộ khẩu của thành phố ( xã ) nơi cư trú của mình. Mang theo hợp đồng thuê - sở hữu nhà ở. Một số văn phòng đòi hỏi phải có mặt của chủ nhà để xác nhận thực tế cho người nước ngoài đăng ký. Thủ tục đăng ký là miễn phí và giấy đăng ký được cấp ngay lập tức. Không đăng ký hộ khẩu có thể bị phạt tiền .

Thời gian làm việc trên cơ sở của một tài liệu khác so với giấy đăng ký có ý định nhận người nước ngoài vào làm việc có thể tính đến sáu tháng thời gian đã làm việc trên cơ sở của tài liệu đó được không?

Không được, Đối với giai đoạn này chỉ được tính thời gian đã làm việc trên cơ sở giấy đăng ký có ý định  nhận người nước ngoài vào làm việc , và không phải giấy phép lao động.

Giấy chứng nhận về ý định giao việc làm cho người nước ngoài là gì?

Về giấy chứng nhận về ý định giao việc làm cho người nước ngoài có thể đọc được ở đây ->

Làm thế nào để kiểm tra người sử dụng lao động là đâng hoạt động?

Công ty - người sử dụng lao động có thể kiểm tra trên cơ sở REGON (www.stat.gov.pl/regon/) hoặc KRS (www.krs-online.com.pl). Nếu người sử dụng lao động  là Cơ quan sử dụng lao động ngắn hạn của Ba Lan, thì phải có trong đăng ký quốc gia của Cơ quan sử dụng lao động (www.kraz.praca.gov.pl).

Những giấy tờ gì xác nhận đã làm việc, bởi vì lỗi của người sử dụng lao động chúng ta không có hợp đồng ký kết làm việc

(nhân viên đã ký, nhưng không nhận được bản sao có chữ ký của người sử dụng lao động)?

Hợp đồng lao động được ký kết bằng văn bản. Nếu hợp đồng lao động không được ký kết bằng văn bản trước khi bắt đầu làm việc, thì người sử dụng lao động phải chứng nhận bằng văn bản loại hợp đồng cùng với các điều khoản và điều kiện làm việc muộn nhất vào ngày làm việc đầu tiên.


Trong trường hợp, hợp đồng đã được ký kết, nhưng chưa được giao cho người lao động, người lao động có thể kiện đến Tòa án lao động để chứng minh sự có mối quan hệ lao động, hoặc để chứng minh rằng nhân viên thực sự làm việc ở một nơi cụ thể. Bằng chứng chẳng hạn như người làm việc đã ký những giấy tờ văn bản  làm việc, gửi e-mail từ hộp của công ty, các cuộc gọi điện thoại, lời khai của nhân chứng, v.v.

Nếu người sử dụng lao động không ký hợp đồng và không trả tiền lương , ngoài kiện ra tòa án còn có thể kiện đến thanh tra lao động khu vực. Thanh tra lao động khu vực không giải quyết khiếu nại xẩy ra từ các hợp đồng dân sự. Khiếu nại như thế chỉ có thể được giải quyết qua tòa án.
Chi tiết để liên lạc đến Thanh tra Lao động khu vực có sẵn ở đây ->
Thanh tra Lao động Quốc gia cung cấp tư vấn miễn phí về pháp luật lao động - số điện thoại có sẵn ở đây ->

Tôi có thể làm việc tại Đan Mạch tại chi nhánh công ty của cùng một người sử dụng lao động, mà từ người đó tôi có giấy phép làm việc tại Ba Lan?

Không, điều này là không thể được. Giấy phép lao động tại Ba Lan chỉ có quyền làm việc trên lãnh thổ Ba Lan. Nếu người nước ngoài muốn làm việc tại Đan Mạch, người này phải xin cấp giấy phép ở Đan Mạch.

Facebook