bạn đang ở:
trang chủ THẤT NGHIỆP QUY CHẾ NGƯỜI TÌM VIỆC LÀM Làm thế nào và ở đâu để đăng ký là người tìm việc?

Làm thế nào và ở đâu để đăng ký là người tìm việc?In ra

Đăng ký những người tìm việc là do phòng lao động cấp huyện thực hiện. Danh sách các phòng lao động cấp huyện tìm thấy ở đây

Đăng ký và cấp quy chế là người tìm việc được thực hiện ngay trong ngày khi nộp đầy đủ các tài liệu cần thiết tại phòng Lao động quận, và sau khi xác thực chữ ký và các dữ liệu trong đơn nộp cùng các chứng từ

Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký là người tìm việc làm:

  1. Tài liệu nhận dạng (ví dụ: hộ chiếu cùng với thị thực còn giá trị hay thẻ cư trú)
  2. Thẻ cư trú của người nước ngoài cùng xác nhận đăng ký hộ khẩu, và quyết định của tỉnh trưởng cho phép cư trú
  3. Giấy tờ chứng minh về trình độ nghề nghệp, bằng cấp kết thúc trường học , giấy chứng nhận tham gia các khóa học và đào tạo;
  4. Những giấy xác nhận quá trình thời gian làm việc;
  5. Các tài liệu ghi rõ chỉ định không được làm các công việc cụ thể, bao gồm cả giấy chứng nhận tàn tật nếu có được phát hành.
Facebook