bạn đang ở:
trang chủ THẤT NGHIỆP ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI THẤT NGHIỆP Làm thế nào và đăng ký là người thất nghiệp ở đâu ?

Làm thế nào và đăng ký là người thất nghiệp ở đâu ?In ra

Phòng lao động cấp huyện có thực hiện đăng ký những người thất nghiệp và tìm kiếm việc làm . Danh sách các phòng lao động cấp huyện có tìm thấy ở đây

Đăng ký là người thất nghiệp tại phòng lao động cấp huyện nơi thường trú hoặc tạm trú. Khi người thất nghiệp không có đăng ký hộ khẩu , thì đăng ký là người thất nghiệp tại phòng lao động nơi đang sống. Chủ tịch huyện có nghĩa vụ thông báo cho Bộ đội biên phòng hoặc chủ tịch tỉnh nơi mà người nước ngoài đang lưu trú là đã đăng ký người nước ngoài có giấy phép tạm trú và làm việc tại phòng lao động.

Người không có đăng ký cư trú hoặc có đăng ký thường trú tại một quận khác nơi đăng ký tạm trú tại thời điểm đăng ký thất nghiệp phải ghi rõ rằng họ chưa được đăng ký thất nghiệp tại phòng lao động cấp huyện của họ là người thất nghiệp.

Đăng ký và cấp quy chế là người thất nghiệp ngay trong ngày sau khi nộp đầy đủ thông tin số liệu cho phòng lao động quận và sau khi xác nhận chữ ký của người đăng ký thất nghiệp cùng tính xác thực của các thông tin được ghi trong bản đăng ký. (Những thông tin và số liệu gì cần được ghi trong bản đăng ký cho phòng lao động)

Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký lần đầu tiên của những người thất nghiệp

 1. tài liệu nhận dạng; (ví dụ: hộ chiếu hoặc thẻ cư trú.)
 2. thẻ cư trú của người nước ngoài cùng xác nhận đăng ký hộ khẩu hiện tại, và các quyết định của chủ tịch tỉnh cho phép cư trú
 3. bằng tốt nghiệp của trường lớp cuối cùng - bản gốc hoặc giấy chứng nhận của trường đại học đã học xong;
 4. các bản gốc của tất các giấy chứng làm việc và các giấy chứng nhận khác về thời gian làm việc (ví dụ: các hợp đồng làm một công việc , hợp đồng làm việc cụ thể.);
 5. đối với những người tự hoạt động kinh doanh, mà trong trường hợp không có thông tin trong CEIDG
  1. quyết định hủy bỏ việc đăng ký của tất cả các hoạt động kinh tế.
  2. đơn yêu cầu đăng ký vào Sổ đăng ký hoạt động kinh tế, nếu hoạt động chưa bắt đầu;
  3. yêu cầu đình chỉ hoạt động nếu thời gian đình chỉ chưa hết hạn cho hoạt động kinh doanh;
 6. nếu người đó có chống chỉ định để thực hiện các công việc cụ thể - giấy chứng nhận về vấn đề này; người khuyết tật, trình diễn giấy chứng nhận tàn tật;
 7. bằng chứng nhận gốc và giấy chứng nhận tham gia các khóa học hoàn tất, đào tạo và các chứng chỉ trình độ chuyên môn(ví dụ. bằng lái xe của Ba Lan hoặc giấy phép lái xe nước ngoài).


Tùy thuộc vào tình hình của những người thất nghiệp, trong quá trình đăng ký có thể yêu cầu các tài liệu cần thiết khác để xác định tình trạng và các cấp các lợi ích trợ cấp.

Danh sách của tất cả các tài liệu cần thiết cho việc đăng ký có thể tìm thấy trên các trang web của phòng lao động cấp huyện. Địa chỉ các phòng lao động tìm được ở đây

Tài liệu cần thiết cho đăng ký lần tiếp theo của những người thất nghiệp

Đối với việc đăng ký tiếp lần theo, cần phải cập nhật thông báo các dữ liệu mới hiện thực. Nếu không có thay đổi trong các dữ liệu cá nhân, chỉ cung cấp tài liệu nhận dạng với giấy chứng nhận đăng ký hộ khẩu hiện tại hoặc giấy chứng nhận đã cắt hộ khẩu.

Chú ý! Người đã được đăng ký và mất quy chế là người thất nghiệp vì nguyên nhân đã tham gia vào lớp đào tạo hoặc thực tập nghề nghiệp được tổ chức bởi một cơ quan khác không phải do phòng lao động tổ chức, trong đăng ký tiếp theo phải nộp giấy chứng nhận tham gia thời gian đào tạo hoặc thực tập nghề.

Facebook