bạn đang ở:
trang chủ BUÔN BÁN NGƯỜI CÓ THỂ NHẬN ĐƯỢC NHỮNG SỰ GIÚP ĐỠ GÌ

CÓ THỂ NHẬN ĐƯỢC NHỮNG SỰ GIÚP ĐỠ GÌIn ra

Chương trình hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân / nhân chứng của nạn buôn bán người

Chương trình hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân / nhân chứng của nạn buôn người là để hộ trợ cho những người được công nhận là nạn nhân của nạn buôn bán bởi do các cơ quan thực thi pháp luật ( như Công an, Bộ đội Biên phòng) hoặc Công tố viên.

Được tham gia trong chương trình,  đặt ra là nạn nhân đã cắt đứt mọi liên lạc với các thủ phạm và có quyết định hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật. Quyết định này có liên quan đến việc nộp đơn khai báo về hành vi phạm tội. Những người chưa quyết định liệu có khai hay không khai, họ có thể tận dụng cái gọi là thời gian để suy nghĩ, Hung thời gian này không được quá ba tháng (hoặc bốn tháng trong trường hợp là  trẻ em ). Trong thời gian suy nghĩ họ sẽ có thể được hưởng sự trợ giúp.

Chương trình dành cho những người:

  • tận dụng thời gian để suy nghĩ (ba tháng), tức là họ được sự bảo trợ của KCIK, nhưng họ vẫn chưa quyếT định liệu họ có muốn hợp tác với các cơ quan điều tra hay không , hoặc
  • hợp tác với các cơ quan điều tra cho đến khi kết thúc thời hạn thành lập hồ sơ khởi tố có sự tham gia họ.


Những người nằm trong chương trình:

  •  họ có thể hợp pháp hóa lưu trú tại Ba Lan (nếu đang lưu trú bất hợp pháp) - làm thế nào có thể hợp pháp hóa lưu trú tại Ba Lan?
  •  trong thời gian để suy nghĩ, và trong quá trình làm thủ tục khởi tố họ được nhận những hỗ trợ như sau:

  - chỗ ở an toàn ,
  - ăn uống ,
  - chăm sóc y tế,
  - hỗ trợ tâm lý,
  - tư vấn pháp luật,
  - thông dịch viên,
  - giao thông đi lại trong nước,
  - được sự giúp đỡ của cán bộ của tổ chức để liên hệ với các cơ quan điều tra và tư pháp trong quá trình lấy lời khai và trong thời gian tham gia vào quá trình sét sử của tòa án.

Hết sự giúp đỡ của chương trình sẽ sẩy ra sau khi đã kết thúc tất cả mọi điều tra và sét sử có sự tham gia của các nạn nhân.

Hỗ trợ cho các nạn nhân được công nhận bởi do các cán bộ của KCIK , mà không được công nhận của cảnh sát, Bộ đội Biên phòng, hoặc của Công tố viên.

Nếu một người nào đó không muốn tiếp xúc với cơ quan điều tra thực thi luật pháp, nhưng theo ý kiến nhận xét ​​của cán bộ KCIK, người đó là nạn nhân của nạn buôn người, cũng sẽ nhận được hỗ trợ. Người đó sẽ được bảo đảm ăn, ở an toàn, chăm sóc y tế, hỗ trợ tâm lý, tư vấn pháp luật, thông dịch viên.

Chú ý! Trong trường hợp này không thể hợp pháp hóa lưu trú tại Ba Lan, nếu người đó đang lưu trú tại Ba lan bất hợp pháp

Facebook