Lệ phíIn ra

Thuê nhà ở / căn hộ có liên quan đến các chi phí, trong đó bao gồm :

 • Các lệ phí khi thuê nhà / căn hộ ( lệ phí cố định hàng tháng , thường bao gồm tiền thuê các lệ phí định kỳ và các phí sử dụng khác được cung cấp, cũng như thù lao cho người trung gian , nếu sử dụng các dịch vụ của đại lý bất động sản) .
 • Giá thuê nhà ước tính được đưa ra ở đây
 • Người thuê có nghĩa vụ nộp lệ phí theo đúng thời gian  đã quy định trong hợp đồng. Và nếu điều khoản thanh toán không được quy định trong hợp đồng , lệ phí phải được thanh toán :
  - hợp đồng thuê không quá một tháng – trả trước cho toàn bộ thời hạn của hợp đồng thuê,
  - hợp đồng thuê lâu hơn một tháng , hoặc hợp đồng đã được ký
  - không có thời hạn – thì thường trả đến ngày 10 của mỗi tháng.
 • Chủ nhà có thể tăng tiền thuê nhà so với số tiền đã ghi trong hợp đồng trước  một tháng vào cuối tháng . Thay đổi số tiền thuê nhà phải được ký kết bằng phụ lục ( những thỏa thuận bổ sung cho hợp đồng ) .
 • chi phí cho điện, nước, khí đốt – tạm ứng trả tiền cho nước và điện thường được tính trong tiền thuê nhà - nhưng nếu trả thiếu cần được điều chỉnh trả cho chủ nhà (theo số đồng được tính trong các định kỳ ) , trong trường hợp không có đồng hồ - thì trả một khoản phí theo quy định thỏa thuận,
 • các lệ phí khác như bảo vệ , quỹ sửa chữa , phương tiện truyền thông, internet.


Khi ký hợp đồng chủ nhà thường đòi hỏi một khoản tiền đặt cọc , đây là số tiền để bảo đảm có thể phải trả khi sử dụng căn hộ / nhà thuê (ví dụ như cho việc sửa chữa hoặc những thiệt hại khi sử dụng nhà ) . Tiền đặt cọc thường được lấy bằng số tiền thuê nhà từ 1 đến 2 tháng . Tiền đặt cọc sẽ được trả lại khi người thuê nhà chấm dứt hợp đồng và rời khỏi căn hộ. Nếu chủ nhà không phát hiện hư hỏng hoặc bị phá hủy thì khoản tiền đặt cọc được trả lại đầy đủ nếu phát hiện nhà bị hư hỏng thiệt hại  , chủ nhà có quyền được khấu trừ từ số tiền đặt cọc , theo cách nhìn,nhận định của mình. Nếu thiệt hại lớn , chủ nhà có quyền không trả tiền đặt cọc .

Người thuê nhà cũng cần nên trả những chi phí nhỏ trong quá trình sử dụng căn hộ/ nhà,  đặc biệt liên quan đến:

 • sửa chữa sàn nhà , cửa ra vào , cửa sổ,
 • quét tường, sàn nhà , cửa phía bên trong ,
 • sửa chữa vặt và lắp đặt các thiết bị kỹ thuật để cho phép việc sử dụng ánh sáng tự nhiên , hệ thống sưởi, nước .


      Chú ý: Cần biết rằng: Trả thêm tiền cho chủ nhà để được đăng ký hộ khẩu cho người thuê nhà là không đúng theo pháp luật Ba Lan.

Facebook