Jesteś na:
Strona główna Repatriacja Przebieg repatriacji Kto może otrzymać wizę repatriacyjną?

Kto może otrzymać wizę repatriacyjną?drukuj

Posiadanie polskiego pochodzenia stwierdzonego decyzją konsula jest pierwszym, ale nie jedynym, warunkiem otrzymania wizy repatriacyjnej.

Kolejnym kryterium jest miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Ustawa umożliwia repatriację osobom polskiego pochodzenia, które przed dniem jej wejścia w życie czyli 1 stycznia 2001 r. zamieszkiwały na stałe na terytorium obecnej

  • Republiki Armenii,
  • Republiki Azerbejdżańskiej,
  • Republiki Gruzji,
  • Republiki Kazachstanu,
  • Republiki Kyrgyskiej,
  • Republiki Tadżykistanu,
  • Republiki Turkmenistanu,
  • Republiki Uzbekistanu albo
  • azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej.

Warto zwrócić uwagę, że miejsce zamieszkania w dniu składania wniosku nie ma wpływu na przyznanie wizy repatriacyjnej.

Przed wydaniem wizy konsul musi jeszcze sprawdzić, czy wnioskodawca posiada lub ma zapewnione mieszkanie i źródło utrzymania w Polsce - nazywane „warunkami do osiedlenia się”. Jeśli osoba ta nie ma zapewnionego lokalu mieszkalnego i utrzymania, konsul wydaje tzw. promesę, czyli przyrzeczenie wydania w przyszłości wizy krajowej w celu repatriacji. Wiza zostanie wydana po spełnieniu wspomnianych warunków do osiedlenia się.

Facebook