Jesteś na:
Strona główna Kogo uważa się za członka rodziny?

Kogo uważa się za członka rodziny?drukuj

Za członka rodziny cudzoziemca uważa się:

    1. współmałżonka (związek małżeński musi być uznawany przez polskie prawo);
    2. nieletnie dziecko (w tym także dziecko przysposobione) tego cudzoziemca i jego współmałżonka;
    3. pozostające na utrzymaniu cudzoziemca nieletnie dziecko (w tym także przysposobione), nad którym cudzoziemiec sprawuje faktyczną władzę rodzicielską;
    4. pozostające na utrzymaniu cudzoziemca nieletnie dziecko jego współmałżonka (w tym także przysposobione), nad którym sprawuje faktyczną władzę rodzicielską.

Cudzoziemcowi, który zamieszkuje w Polsce:

przysługuje prawo do połączenia się z członkami swojej rodziny mieszkającymi poza Polską.

Na takich samych zasadach jak obywatele polscy działalność gospodarczą mogą zakładać  członkowie rodziny cudzoziemca przebywającego w Polsce:

pod warunkiem, że posiadają w Polsce zezwolenie na pobyt czasowy z tytułu łączenia rodzin.

Facebook