Карта Полякадрук

Що це таке карта поляка?

Карта поляка - це документ, який підтверджує приналежність іноземця до польського народу. Проте вона не означає надання іноземцеві польського громадянства, права тимчасового чи постійного перебування в Польщі чи права перетину кордонів Польщі без візи.

Володіння Картою поляка пов'язане все ж з певними повноваженнями; її власник може:

 • без оплат отримати державну візу, яка дозволяє багаторазово перетинати польський кордон;
 • без оплат подати заяву про надання громадянства Президентом РП в польському консульстві;
 • користуватися допомогою Консула, в рамках його компетенцій, у випадку загрози життю або безпеці;
 • легально працювати на території Польщі, без необхідності отримання дозволу на роботу;
 • вести в Польщі підприємницьку діяльність на таких самих принципах, як польські громадяни;
 • в Польщі користуватися безкоштовною системою освіти на початковому, середньому і вищому рівнях на таких самих принципах як польські громадяни, та одночасно клопотатися про надання стипендії і допомоги на навчання, призначеної для іноземців, які вчаться і отримують освіту в Польщі;
 • у випадку необхідності користуватися в Польщі безкоштовною медичною допомогою на таких самих принципах, як польські громадяни;
 • користуватися 37-відсотковою пільгою на проїзд залізницею на території Польщі;
 • безкоштовно відвідувати державні музеї в Польщі;
 • в першу чергу клопотатися про фінансові засоби з бюджету польської держави або з бюджету самоврядувань гмін в Польщі, призначені на підтримку поляків за кордоном;
 • без оплат подати заяву про надання дозволу на постійне проживання;
 • після подачі заяви про надання дозволу на постійне проживання отримувати, впродовж не довшого періоду ніж 9 місяців, грошеву допомогу (це положення набуває чинності 01.01.2017) на себе та членів своєї найближчої сім'ї, які перебувають разом з ним в Польщі.

Грошева допомога для власників Карти поляка

Місце подання заяви:

Заяву про надання грошевої допомоги слід подати до старости з огляду на місце проживання власника Карти поляка в Польщі. У випадку зміни місця перебування, допомогу виплачує той староста, який її призначив.

Розмір допомоги:

Допомога може надаватися максимально на період 9 місяців. Впродовж перших 3 місяців іноземець, якому призначена допомога, отримує 50% мінімальної заробітної плати в даному році на себе і дружину та 50% від цієї суми на кожну неповнолітню дитину.  При цьому, до уваги беруться лише члени сім'ї (чоловік/дружина і неповнолітні діти), які перебувають, разом з іноземцем, на території Польщі. В період від 4. до 9. місяців виплачується 60% вказаних вище сум. 

Призупинення/втрата допомоги

У випадку отримання негативного рішення про надання дозволу на постійне проживання виплата допомоги тимчасово призупиняється. Якщо негативне рішення набуде чинності, відбувається втрата призначеної допомоги.

Увага: Призначена допомога не враховується в дохід під час клопотання про грошеву соціальну допомогу. 

Коли може бути видана Карта Поляка?

Карту поляка може отримати особа, яка станом на дату подачі заяви є громадянином однієї з країн колишнього СРСР або має статус особи без громадянства в одній з цих країн і виконує всі наступні умови:

 1. підтверджує свій зв'язок з польськістю шляхом принаймні базових знань польської мови, яку вважає рідною мовою, та знання і культивування польських традицій і звичаїв;
 2. у присутності консула або воєводи, або призначеного ними працівника, подасть, у письмовій формі, заяву приналежності до польського народу;
 3. підтвердить, що принаймні батько/матір або дідусь/бабуся або двоє прадідусів/прабабусь є або були польської національності, або мали польське громадянство, або пред'явить довідку уповноваженої польської організації в країні проживання (список організацій знаходиться тут->), яка підтверджує активну участь в діяльності, спрямованій на підтримку польської мови і культури або польської національної меншини впродовж мінімум останніх 3 років;
 4. подасть заяву про те, що вона або її предки не репатріювалися або не були репатрійовані з території Республіки Польща або Польської Народної Республіки, на підставі репатріаційних договорів, укладених в 1944-1957 роках Республікою Польща або Польською Народною Республікою з Білоруською Соціалістичною Радянською Республікою, Українською Соціалістичною Радянською Республікою, Литовською Соціалістичною Радянською Республікою і Союзом Соціалістичних Радянських Республік до однієї з держав, яка є стороною цих договорів.

Карта поляка може надаватися також особі, походження якої стверджено відповідно до положень закону від 9 листопада 2000 року про репатріацію.

Процес клопотання про Карту Поляка

Про надання або продовження терміну дії Карти поляка необхідно клопотатися у відповідному Консульстві РП з огляду на місце проживання заявника, тобто в країні походження мігранта.

Увага: Рада міністрів може призначити також воєводу, органом, компетентним для прийняття заяв про надання Карти поляка, а також вказати державу, громадяни якої зможуть скористатися цією можливістю (це положення набуває чинності 01.01.2017).

Основний комплект документів, необхідний для комплектного подання заяви про надання Карти поляка:

 1. заява, яку необхідно заповнити відповідно до пояснень, доданих до заяви
 2. 1 фотографія
 3. укомплектовані і скопійовані документи, які засвідчують польськість заявника та знання польської мови (довідка про здачу іспиту з польської мови в державній комісії, або шкільний атестат або диплом про закінчення навчання в Польщі, або атестат про закінчення школи за кордоном з польською мовою викладання). Якщо заявник не може надати описані документи, знання польської мови оцінює консул або воєвода під час розмови.

Примітки: документами і підтвердженнями, які посвідчують польськість заявника, можуть бути: польські посвідчення особи; акти громадянського стану або їх копії; свідоцтва про хрещення; шкільні атестати; документи, які підтверджують проходження військової служби в польських військових одиницях; документи, які підтверджують факт депортації або ув'язнення та містять запис про польське походження; документи про реабілітацію депортованої особи, які містять запис про польське походження цієї особи; закордонні посвідчення особи, які містять інформацію про польську національність їх власника; довідки польської діаспорної організації, яка підтверджує активну участь в діяльності, спрямованій на підтримку польської мови і культури або польської національної меншини; чинне рішення про польське походження, видане відповідно до положень закону про репатріацію; інші документи, які підтверджують зв'язок з польськістю; і т.д.

4. Ксерокопія закордонного паспорта (сторінка з фотографією) та внутрішнього паспорта (сторінка з фотографією і сторінка з адресою постійного проживання) . Потрібно також представити оригінали для перевірки. 

Потім необхідно домовитися про зустріч з консулом РП або воєводою.

Список консульств РП разом з контактними даними знаходиться тут. 

Консул або воєвода розмовляє з заявником польською мовою на тему Польщі, її історії, культури а також звичаїв і традицій. Приблизний час розмови це 15-20 хвилин. 

У випадку позитивного для заявника перебігу розмови консул або воєвода подає заявникові на підпис декларацію приналежності до польського народу та заяву про те, що він або його предки не репатріювалися або не були репатрійовані з території РП. 

Коли дитина може отримати Карту Поляка?

Дитині видається Карта поляка на заяву батьків, якщо обоє з них мають Карти поляка або мали перед отриманням постійного перебування. Якщо Карту має або мав тільки один з батьків, то другий у присутності польського консула або воєводи мусить висловити згоду на надання дитині Карти поляка. Якщо другий з батьків позбавлений батьківства, він не мусить надавати таку згоду.

Карта поляка надається також неповнолітній дитині, яка доведе, що принаймні один з батьків або дідусь/бабуся або двоє прадідусів/прабабусь його померлого батька/матері, були польської національності, або мали польське громадянство. У такому випадку заяву, від імені неповнолітнього, подає другий з батьків або законний представник.

Як довго є дійсна Карта Поляка?

Карта поляка дійсна впродовж 10 років від дати її видачі. Не пізніше ніж за 3 місяці до закінчення терміну дії Карти поляка необхідно подати заяву про її продовження на наступні 10 років.

Карта поляка, видана неповнолітній особі, дійсна впродовж 10 років, однак не довше ніж рік після досягнення нею повноліття.

Що зробити у випадку втрати або знищення Карти поляка?

У випадку втрати або знищення карти поляка консул або воєвода, який видав Карту поляка за заявою власника, видає дублікат Карти поляка.

Як користати з Карти Поляка?

Щоб скористатися повноваженнями, які надає Карта поляка, її необхідно пред'являти з дійсним посвідченням особи.

Рішення про відмову признання Карти Поляка

Консул або воєвода видає рішення про відмову у видачі Карти поляка у випадку, якщо:

 1. заявник не виконує умов, визначених в пункті Хто може отримати Карту поляка;
 2. в провадженні про надання Карти поляка заявник подав заяву, яка містить неправдиву інформацію або, представив підроблені документи;
 3. заявник або його предки репатріювалися або були репатрійовані з території Республіки Польща або Польської Народної Республіки, на підставі репатріаційних договорів, укладених в 1944-1957 роках Польщею з Білоруською Соціалістичною Радянською Республікою, Українською Соціалістичною Радянською Республікою, Литовською Соціалістичною Радянською Республікою і Союзом Соціалістичних Радянських Республік до однієї з держав, яка є стороною цих договорів;
 4. заявник набував польське громадянство або отримав дозвіл на постійне проживання на території Польщі;
 5. це необхідно з огляду на обороноздатність, безпеку або охорону громадського правопорядку Польщі;
 6. заявник діє або діяв на шкоду Польщі, зокрема її незалежності і суверенітету або брав участь або бере участь в порушенні прав людини.

Відмову у видачі Карти поляка можна оскаржити у Раді з питань поляків на Сході.

Припинення дії Карти Поляка

Консул або воєвода може анулювати Карту поляка, якщо:

 1. поведінка її власника образлива для Республіки Польща або поляків;
 2. у провадженні про надання Карти поляка заявник подав заяву або долучив до неї документи, які містять неправдиві персональні дані або фальшиву інформацію;
 3. заявник свідчив неправду або затаїв правду,
 4. заявник, з метою використання, в якості автентичного, підробив або переробив документ або використав такий документ як автентичний;
 5. заявник отримав польське громадянство або отримав дозвіл на постійне проживання в Польщі;
 6. це необхідно з огляду на обороноздатність, безпеку або охорону громадського правопорядку Польщі;
 7. заявник діє або діяв на шкоду основних інтересів Польщі; 
 8. видана нова Карта поляка після зміни даних її власника.

 

У випадку відмови від Карти поляка або її анулювання, власник зобов'язаний негайно повернути Карту консулові або воєводі, який її видав. У випадку отримання громадянства або отримання дозволу на постійне проживання, Карту поляка слід повернути, впродовж 14 днів від дати отримання документу, який підтверджує отримання громадянства або отримання дозволу на постійне проживання, воєводі за місцем перебування.

Рішення про анулювання Карти поляка можна оскаржити в Раді з питань поляків на Сході.

Оплати

Подання заяви та все провадження, пов'язане з отриманням Карти поляка, безкоштовні і на жодному їх етапі не вимагаються ніякі оплати.

Законодавча підстава

Закон від 7 вересня 2007 р. про Карту поляка (Вісник законів за 2007 р. № 180, п. 1280 з под. зм.)
Закон від 28 серпня 2003 р. про зміну закону про репатріацію (Вісник законів за 2003 р. № 175 п. 1691, з под. зм.)
Закон від 13 травня 2016 р. про зміну закону про Карту поляка та деяких інших законів (Вісник законів  2016 р. п. 753).

Facebook