Jesteś na:
Strona główna Handel ludźmi Jaką pomoc można otrzymać?

Jaką pomoc można otrzymać?drukuj

Program wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi

Program wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi to pomoc dla osób uznanych za ofiary handlu ludźmi przez organy ścigania (Policję, Straż Graniczną) lub Prokuraturę.

Udział w programie zakłada zerwanie wszelkich kontaktów ze sprawcami i podjęcie decyzji o współpracy z organami ścigania. Decyzja ta jest związana ze złożeniem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Osoby, które jeszcze nie zadecydowały, czy chcą składać zeznania, mogą skorzystać z tzw. czasu do namysłu, nie dłuższego jednak niż 3 miesiące (lub 4 miesiące w przypadku osób małoletnich). W tym okresie będą także mogły korzystać z pomocy. 

Program obejmuje osoby, które:

 • korzystają z czasu do namysłu (do 3 miesięcy), czyli są objęte pomocą KCIK, ale nie zdecydowały czy chcą podjąć współpracę z organami ścigania, lub
 • współpracują z organami ścigania, aż do momentu zakończenia trwania czynności procesowych z ich udziałem.

Osoby objęte Programem:

 • mogą zalegalizować swój pobyt w Polsce (jeśli przebywają nielegalnie) – w jaki sposób można zalegalizować pobyt w Polsce? ->
 • podczas czasu do namysłu oraz podczas trwania czynności procesowych otrzymują także pomoc w postaci:
  - bezpiecznego zakwaterowania,
  - wyżywienia,
  - opieki medycznej,
  wsparcia psychologicznego,
  - konsultacji prawnych,
  - pomocy tłumacza,
  - transportu na terenie kraju,
  - pomocy pracownika organizacji w kontaktach z organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości podczas składania zeznań oraz w trakcie uczestniczenia w procesie sądowym.

Zakończenie pomocy w ramach Programu następuje z chwilą zakończenia czynności procesowych z udziałem pokrzywdzonego.

Pomoc dla ofiar uznanych przez pracowników KCIK, nieuznanych przez Policję, Straż Graniczną lub Prokuraturę

Jeśli jakaś osoba nie chce nawiązać kontaktu z organami ścigania, ale w opinii pracowników KCIK jest ona ofiarą handlu ludźmi, również otrzyma pomoc. Zostanie jej zapewnione bezpieczne zakwaterowanie, wyżywienie, opieka medyczna, wsparcie psychologiczne, konsultacje prawne, pomoc tłumacza.

Uwaga! W tej sytuacji nie jest jednak możliwe zalegalizowanie pobytu w Polsce, jeśli osoba ta przebywa w kraju nielegalnie.

Facebook