Jesteś na:
Strona główna Repatriacja Przebieg repatriacji Jak udowodnić polskie pochodzenie?

Jak udowodnić polskie pochodzenie?drukuj

Dowodami potwierdzającymi polskie pochodzenie mogą być dokumenty wydane przez polskie władze państwowe lub kościelne, a także przez władze byłego ZSRR, dotyczące wnioskodawcy lub jego rodziców, dziadków i pradziadków. Mogą nimi być w szczególności:

  • polskie dokumenty tożsamości,
  • akty stanu cywilnego lub ich odpisy albo metryki chrztu poświadczające związek z polskością,
  • dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w Wojsku Polskim, zawierające wpis informujący o narodowości polskiej,
  • dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia, zawierające wpis informujący o polskiej narodowości,
  • dokumenty potwierdzające prześladowanie osoby ze względu na jej polskie pochodzenie,
  • dokumenty o rehabilitacji osoby deportowanej lub prześladowanej, zawierające wpis informujący o jej narodowości polskiej,
  • dokumenty tożsamości lub inne dokumenty urzędowe zawierające wpis informujący o narodowości polskiej.

Więcej informacji dostępnych jest tutaj-> 

Facebook