Jesteś na:
Strona główna Repatriacja Przebieg repatriacji Jak ubiegać się o repatriację?

Jak ubiegać się o repatriację?drukuj

Aby uzyskać zgodę na repatriację należy złożyć u konsula właściwego ze względu na miejsce zamieszkania za granicą wniosek o wydanie wizy repatriacyjnej. Podaje się w nim, oprócz danych wnioskodawcy, informacje o jego przodkach (rodzicach i dziadkach, ew. pradziadkach) oraz zamierzających się także osiedlić w Polsce małżonku i małoletnich dzieciach, które nie ukończyły 18 lat. Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające polskie pochodzenie oraz kopię strony paszportu zawierającą zdjęcie wnioskodawcy (nie ma potrzeby kopiowania całego paszportu).

Małżonek niebędący osobą polskiego pochodzenia, który zamierza osiedlić się w Polsce wspólnie z wnioskodawcą składa wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały.

Małżonek będący osobą polskiego pochodzenia oraz dorosłe dzieci składają oddzielne wnioski o wydanie wizy repatriacyjnej. 

Pierwszym etapem procedury repatriacyjnej jest uzyskanie potwierdzenia polskiego pochodzenia, w formie decyzji wydawanej przez konsula.

Facebook