Jesteś na:
Strona główna Bezrobocie Status osoby poszukującej pracy Jak i gdzie się zarejestrować jako osoba poszukująca pracy?

Jak i gdzie się zarejestrować jako osoba poszukująca pracy?drukuj

Rejestrację osób poszukujących pracy prowadzą powiatowe urzędy pracy. Lista powiatowych urzędów pracy dostępna jest tutaj->

Rejestracja i nadanie statusu poszukującego pracy następuje w dniu złożenia kompletu wymaganych dokumentów do odpowiedniego powiatowego urzędu pracy oraz po poświadczeniu podpisem prawdziwości przekazanych danych i oświadczeń. 

Dokumenty wymagane do rejestracji jako osoba poszukująca pracy:

  1. dokument tożsamości (np. paszport zagraniczny z ważną wizą lub karta pobytu
  2. karta pobytu cudzoziemca-> wraz z aktualnym potwierdzeniem jego zameldowania, oraz decyzja wojewody o udzielenie zezwolenia na pobyt
  3. dokumenty potwierdzające kwalifikacje, dyplomy ukończonych szkół, zaświadczenia o odbytych kursach i szkoleniach;
  4. dokumenty poświadczające historię zatrudnienia;
  5. dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, również orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli jest wydane.
Facebook