bạn đang ở:
trang chủ Nghĩa vụ đăng ký hộ khẩu:

Nghĩa vụ đăng ký hộ khẩu:In ra

Bất kỳ người nào, bao gồm cả người nước ngoài sống ở Ba Lan phải đăng ký hộ khẩu. Có nghĩa là đăng ký nơi ở của mình.

Thủ tục đăng ký hộ khẩu được thực hiện tại văn phòng Ủy ban quận thành phố (xã), nơi người nước ngoài cư trú. Thủ tục đăng ký là miễn phí và giấy chứng nhận đăng ký hộ khẩu được cấp ngay lập tức.
Trong trường hợp nhà thuê của chủ nhà , bạn cần các tài liệu sau đây:

  •       mẫu tờ khai có sẵn trong văn phòng ủy ban:

 
Chú ý: Có hai loại tờ khai, một - thường trú (mẫu đơn có sẵn ở đây), hai - tạm trú (mẫu đơn có sẵn ở đây.

Thông tin cần thiết để điền vào tờ khai : ngày và nơi sinh, tình trạng hôn nhân, học vấn, quốc tịch, nơi cư trú, thời gian mà người nước ngoài muốn cư trú, dữ liệu từ hộ chiếu (hoặc từ giấy tờ khác).

  •       bản sao hộ chiếu;
  •       tài liệu cư trú hợp pháp trên lãnh thổ Ba Lan (ví dụ như visa, thẻ cư trú);
  •       giấy tờ pháp lý của nhà ở - nơi đăng ký hộ khẩu (quyết định giao nhà, hợp đồng mua,thuê nhà hoặc sổ đỏ).

Đăng ký tạm trú có thể được thực hiện trong thời gian không dài hơn cho phép trong thị thực ,giấy phép cư trú có thời hạn hoặc giấy phép định cư.

Hủy đăng ký hộ khẩu nơi tạm trú trước thời gian đã đăng ký.Người nước ngoài phải khai và ký vào tờ khai.” Đề nghị hủy đăng ký hộ khẩu tạm trú”

Facebook