այս պահին գտնվում եք.
Գլխավոր էջ uzupełnienia 365 օրյա ժամանակահատվածը ներառում է նաև այն այն ժամկետները, երբ գործազուրկ անձը

365 օրյա ժամանակահատվածը ներառում է նաև այն այն ժամկետները, երբ գործազուրկ անձըՏպիր

  1. կատարել է Աշխատանքային Հիմնադրամի վճարումները արտասահմանում արտասահմանյան գործատուի մոտ աշխատելու հիմունքով՝ միջին աշխատավարձի առնվազն 9,75% չափով յուրաքանչյոար ամսվա համար
  2. աշխատել կամ ծառայություն է կատարել այլ աշխատատեղում և աշխատավարձի չափը Աշխատանքային Հիմնադրամի պարտադիր վճարումների հիմք է հանդիսացել
  3. ծառաել է արտասահմանյան զորքերում
  4. ծնողական արձակուրդ է ունեցել
  5. անաշխատունակության թոշակ կամնպաստ, կամ այլ  օգնություն է ստացելէ ստացել ZUS-ից>
Facebook