bạn đang ở:
trang chủ Các tài liệu cần thiết để đăng ký cho con của bạn vào học lớp mẫu giáo / đến trường học

Các tài liệu cần thiết để đăng ký cho con của bạn vào học lớp mẫu giáo / đến trường họcIn ra

Vào mẫu giáo, trường tiểu học hoặc nghệ thuật trẻ em nước ngoài được nhận vào học trên cơ sở ,điều kiện tương tự như trẻ em Ba Lan. Tài liệu chính là đơn xin nhập học lớp mẫu giáo hoặc vào trường học, được viết trên mẫu chuẩn bị sẵn hoặc qua mẫu điện tử (trong một số thành phố áp dụng hệ thống điện tử để đăng ký trẻ em vào mẫu giáo hoặc vào lớp 1 trường tiểu học - thông tin chi tiết, liên hệ với các trường hoặc phòng giáo dục địa phương-huyện, quận,thành phố - nơi người nước ngoài cư trú ở Ba Lan).
 
Nhận trẻ em vào lớp cao hơn trong trường tiểu học, trường cấp II hoặc trường trung học được dựa trên:

  •    giấy chứng nhận hoặc tài liệu khác xác nhận đã kết thúc trường học ở nước ngoài hoặc học tiếp theo chương trình giáo dục, được công nhận theo quy định pháp lý riêng – ngang bằng chứng nhận tốt nghiệp ở Ba Lan ;

 

  •    bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận hoặc tài liệu khác được ban hành của trường học ở nước ngoài xác nhận người nước ngoài đã học ở nước ngoài và hiển thị các lớp học hoặc giai đoạn giáo dục, người tốt nghiệp từ các nước ngoài học ở nước ngoài, và tài liệu các xác nhận số lượng năm học của người nước ngoài.

Nếu, trên cơ sở các tài liệu không thể được xác định rõ số lượng năm đã học, thì cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em nước ngoài hoặc học sinh ở tuổi trưởng thành tự viết giấy chứng thực.
 
Nếu người nước ngoài không thể nộp được các tài liệu cần thiết, sẽ được thông qua và chấp nhận vào một lớp hoặc vào học kỳ thích hợp sau cuộc phỏng vấn. Hiệu trưởng sẽ thực hiện cuộc phỏng vấn. Nếu đứa trẻ không nói tiếng Ba Lan hoặc không biết đủ để tiến hành cuộc phỏng vấn, thì hiệu trưởng phải thực hiện cuộc phỏng vấn bằng ngôn ngữ mà trẻ em thông thạo. Phải đảm bảo có người phiên dịch nói thành thạo cả hai ngôn ngữ, là ngôn ngữ Ba Lan và ngôn ngũ mà đứa trẻ thông thạo (trừ khi hiệu trưởng tự nói được ngôn ngữ nước ngoài mà đứa trẻ sử dụng , thì phiên dịch không cần thiết).
Tóm lại, Hiệu trưởng không thể yêu cầu người nước ngoài có được giấy chứng nhận công nhận bằng tốt nghiệp ở nước ngoài của đứa trẻ. Nếu người nước ngoài không có giấy công nhận bằng tốt nghiệp ở nước ngoài, mà đó là cơ sở để nhận vào học trường công cộng ở Ba Lan, trong trường hợp không có các văn bản đó – thì phải thực hiện công việc phỏng vấn. Hiệu trưởng  có thể yêu cầu phụ huynh nộp bản dịch tuyên thệ của các tài liệu do trường nước ngoài cấp.
Nếu người nước ngoài muốn nhập học vào 1 trường học, nơi là công dân Ba Lan muốn vào cũng phải có đủ tiêu chí tuyển thi (ví dụ, kiểm tra kỹ năng nghệ thuật, ngôn ngữ, khả năng thể thao, giấy chứng nhận của bác sỹ có thể tập thể thao , v.v.), thì trẻ em nước ngoài cũng phải đáp ứng được các tiêu chí đó .

 

Facebook