այս պահին գտնվում եք.
Գլխավոր էջ uzupełnienia Մասնավոր մանկապարտեզներ

Մասնավոր մանկապարտեզներՏպիր

Համախառն վարձատրությունը՝ գրանցվում է աշխատանքային և քաղաքացիաիրավական պայմանագրերում:

 

Համախաժն վարձատրությունից յուրախանչյուր ամիս վճարումներ են կատարվում.

 

Այդպիսով, աշխատողին տրվող աշխատավարձը, պայմանագրում նշվածից ցածր է: Աշխատանքի ընդունվելիս, հարկ է ճշտել, թե որքան է կազմում աշխատավարձը, բոլոր գանձումները կատարելուց հետո:

Ընդհանոր առմամբ զուտ եկամուտը կազմում է՝

  •       Աշխատանքային պայմանագրի դեպքում, մոտավորապես 70%
  •       Ծառայություններ մատուցելու պայմանագրի դեպքում, զուտ եկամուտը կախված է նրանից, թե գանձվում են ապահովագրական վճարումները: Եթե այո, ապա զուտ եկամուտը կազմում է համախառն եկամտի 75% , եթե ոչ, ապա՝85%
  •       Կապալառու պայմանագրի դեպքում՝ համախառն աշխատավարձի 85%

 

 Ուշադրություն՝ նշված տոկոսները միայն մոտավոր հաշվառումներ են, որոնց նպատակն է միայն ցուցադրել աշխատավարձի չափը:

Աշխատանքային և քաշաքացիաիրավական պայմանագրերի վերաբերյալ տեղեկությունները հասանելի են այստեղ)

 

Facebook