այս պահին գտնվում եք.
Գլխավոր էջ uzupełnienia Համախառն և զուտ վճարում (brutto–netto)

Համախառն և զուտ վճարում (brutto–netto)Տպիր

Համախառն վարձատրությունը՝ գրանցվում է աշխատանքային և քաղաքացիաիրավական պայմանագրերում:

Համախաժն վարձատրությունից յուրախանչյուր ամիս վճարումներ են կատարվում.

  • Աշխատանքային պայմանագրի դեպքում գանձվում են՝ հարկային և ապահովագրական վճարումները (լրացուցիթ տեղեկություններ առողջական ապահովագրության վերաբերյալ հասանելի են այստեղ)
  • Ծառայություններ մատուցելու պայմանագրի դեպպքում գանձվում են՝հարկային վճարումներ (եթե աշխատողը այլ տեղ ապահովագրված չէ, և ապահովագրական վճարումներ (լրացուցիթ տեղեկություններ առողջական ապահովագրության վերաբերյալ հասանելի են այստեղ)
  • Կապալառու պայմանագրի դեպքում՝միայն հարկային վճարումներ (այսինքն այս պայմանագրի դեպքում, աշխատանք կատարող անձը չի ընդգրկվում սոցիալական և առողջապահական ապահովագրություններով (լրացուցիթ տեղեկություններ առողջական ապահովագրության վերաբերյալ հասանելի են այստեղ)

Այդպիսով, աշխատողին տրվող աշխատավարձը, պայմանագրում նշվածից ցածր է: Աշխատանքի ընդունվելիս, հարկ է ճշտել, թե որքան է կազմում աշխատավարձը, բոլոր գանձումները կատարելուց հետո:

Ընդհանոր առմամբ զուտ եկամուտը կազմում է՝

  • Աշխատանքային պայմանագրի դեպքում, մոտավորապես 70%
  • Ծառայություններ մատուցելու պայմանագրի դեպքում, զուտ եկամուտը կախված է նրանից, թե գանձվում են ապահովագրական վճարումները: Եթե այո, ապա զուտ եկամուտը կազմում է համախառն եկամտի 75% , եթե ոչ, ապա՝85%
  • Կապալառու պայմանագրի դեպքում՝ համախառն աշխատավարձի 85%

Ուշադրություն՝ նշված տոկոսները միայն մոտավոր հաշվառումներ են, որոնց նպատակն է միայն ցուցադրել աշխատավարձի չափը:

Աշխատանքային և քաշաքացիաիրավական պայմանագրերի վերաբերյալ տեղեկությունները հասանելի են այստեղ)

Facebook