այս պահին գտնվում եք.
Գլխավոր էջ uzupełnienia Նվազագույն աշխատավարձ

Նվազագույն աշխատավարձՏպիր

Նվազագույն աշխատավարձը՝ ամենացածր թույլատրվող աշխատավարձն է, որը կարող է ստանալ լիաժամկետ դրույքով աշխատողը մեկ ամսվա ընթացքում: Նվազագույն աշխատավարձը չի ներառում հավելյալ աշխատանքի ժամանակահատվածը, պարգևատրումները: Նվազագույն աշխատավարձը սահմանվում է  յուրաքանչյուր տարի և 01.01. 2018 կազմէլ է ՝ 2.100,00 զլ. brutto

Որն է brutto (համախառն ) վարձատրությունը-> 

Եթե տվյալ անձը աշխատում է  ոչ լիաժամկետ դրույքով, ապա նրա աշխատավարձը հաշվարկվում է տվյալ ամսում աշխատած ժամերին համապատասխան:

Աշխատանքի  առաջին  տարվա ընթացքում աշխատողի վարձատրությունը չի կարող ավելի ցածր լինել, քան՝ միջին նվազագույն աշխատավարձի 80% :

Facebook