այս պահին գտնվում եք.
Գլխավոր էջ uzupełnienia Հարկային պարտավորությունների կատարման վկայական

Հարկային պարտավորությունների կատարման վկայականՏպիր

Այս փաստաթուղթը վկայում է այն մասին, որ վճարողը (ընկերությունը) սոցիալական և բժշկական ապահովագրության, Աշխատանքային Հիմնադրամի, Աշխատանքային Երաշխավորված Ծառայությունների Հիմնադրամի վճարումների կուտակված պարտքեր չունի: Տվյալները ճշտվում են վկայականը տրամադրելու օրը:

Վկայականի համար կարելի է դիմել անձամբ կամ լիազորված անձի օգնությամբ: Կարելի ե նաև դիմել պոստի կամ Էլեկտրոնային դիմումների օգնությամբ (http://eup.zus.pl)

Վկայականը կարելի է ստանալ անձամբ կամ փոստով   (ոչ էլեկտրոնային): Կեղծիքները կանխելու նպատակով, վկայականները պաշտպանված են անհատական համարներով:

Վկայականը տրվում է այն դեպքում, երբ վճարողի հաշիվն ազատ է պարտքային կուտակումներից: Որևէ նվազագույն պարտքային կուտակման դեպքում, վկայականը չի տրվում:

Վկայականը տրվում է դիմումը ներկայացնելուց 7 օրվա ընթացքում:

Facebook