Jesteś na:
Strona główna Dowód reputacji, czyli zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek

Dowód reputacji, czyli zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składekdrukuj

Zaświadczenie stwierdza, że płatnik (czyli spółka) nie ma zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Brak zaległości stwierdzany jest na dzień wystawienia zaświadczenia.

Można ubiegać się o nie osobiście lub przez upoważnionego pełnomocnika. Można również zwrócić się o to listownie lub elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznego Urzędu Podawczego.

Dokument można odebrać osobiście lub otrzymać go pocztą (ale nie elektroniczną). Zaświadczenie jest wydawane na drukach ścisłego zarachowania, czyli posiada swój indywidualny numer, co ma zapobiec ewentualnym fałszerstwom.

Zaświadczenie jest wydawane, gdy na koncie płatnika składek nie występuje zadłużenie z tytułu składek. Nie ma żadnej kwoty minimalnej, która stanowiąc zadłużenie, pozwalałaby na wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek.

Zaświadczenie wydaje się na wniosek płatnika składek w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Facebook