այս պահին գտնվում եք.
Գլխավոր էջ uzupełnienia Ազգային Առողջապահական Հիմնադրամ (Narodowy Fundusz Zdrowia-NFZ)

Ազգային Առողջապահական Հիմնադրամ (Narodowy Fundusz Zdrowia-NFZ)Տպիր

Ազգային Առողջապահական հիմնադրամը՝ պետական հաստատություն է, որը առողջապահական ծառայություններ է ֆինանսավորում ապահովագրված անդամների ներդրումներից (այսինքն, ապահովագրված անձիք վճարումներ են կատարում և հիմնադրամից անվճար առողջական խնամք ստանում):

www.nfz.gov.pl

Facebook