այս պահին գտնվում եք.
Գլխավոր էջ uzupełnienia Կացության քարտ տրամադրելու վճարումների զեղճեր

Կացության քարտ տրամադրելու վճարումների զեղճերՏպիր

50% նվազեցված վճարումը գանձվում է հետևյալ օտարերկրացիներից`

1)      որոնք գտնվում են ծանր Ֆինանսական իրավիճակում

2)      որոնց Լեհաստանում գտնվելու նպատակը` ավագ դպրոցում կամ բարձրագույն հաստատությունում ուսումն է

3)      որոնց Լեհաստանում գտնվելու նպատակը`ԵՄ ծրագրերի շրջանակներում իրականացվող, Լեհաստանի տարածքում տեղի ունեցող, վերապատրաստումներին կամ մասնագիտական ստաժավորումներին մասնակցելն է

4)      այն անչափահաս օտարերկրացիներից, որոնց 16 տարին չի լրացել մինչ դիմում ներկայացնելու օրը

 

Վերը նշված զեղՃերից օգտվելու համար անհրաժեշտ են հետևյալ փաստաթղթերը`

1)      համապատասխան սոցիալական ծառայությունների կոգմից տրված, Ֆինանսական աջակցությունից օգտվելու մասին տեղեկանք,

2)      դպրոցի կամ բարձրագույն հաստատության կողմից տրված տեղեկանք

3)      վերապատրաստման կամ մասնագիտական ստաժավորման մասնակցի վկայական

4)      անչափահասի ծննդյան վկայական

 

Facebook