Jesteś na:
Strona główna Zaświadczenie o wywiązywaniu się z zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa

Zaświadczenie o wywiązywaniu się z zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwadrukuj

Zaświadczenie takie jest wydawane przez urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zameldowania cudzoziemca. 

Aby uzyskać zaświadczenie, należy złożyć podanie o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości. Wniosek można złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub przesłać za pośrednictwem poczty. 

Wniosek, który składa osoba fizyczna, jest dostępny tutaj -> 

Wniosek, który składa osoba prawna, jest dostępny tutaj ->

Informacje, kim jest osoba fizyczna i prawna, są dostępne tutaj ->

Opłaty:

  • złożenie wniosku / podania – 0 zł 
  • każdy załącznik do wniosku / podania – 0 zł
  • otrzymanie zaświadczenia – 21 zł 

Okres przygotowania zaświadczenia to miesiąc.

Uwaga: takie zaświadczenie należy dostarczyć nawet w sytuacji, kiedy cudzoziemiec nie posiada jeszcze NIP.

Facebook