Jesteś na:
Strona główna Wytyczne dotyczące fotografii składanych wraz ze wnioskami związanymi z legalizacją pobytu cudzoziemca

Wytyczne dotyczące fotografii składanych wraz ze wnioskami związanymi z legalizacją pobytu cudzoziemcadrukuj

(karta pobytu, zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE, przedłużenie wizy itp.) 

Zdjęcie musi być aktualne, nieuszkodzone, kolorowe, o wymiarach 35 × 45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70–80% fotografii; fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami bez uśmiechu (osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć fotografie przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografie przedstawiające ją z nakryciem głowy; nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy).  

Fotografie powinny być naklejone na wniosek w miejscu do tego przeznaczonym.

Facebook