այս պահին գտնվում եք.
Գլխավոր էջ uzupełnienia Բնակելի տարածքը զբաղեցնելու իրավական հիմքերը

Բնակելի տարածքը զբաղեցնելու իրավական հիմքերըՏպիր

Բնակելի տարածքը զբաղեցնելու իրավական հիմք կարող են հանդիսանալ` սեփականության վկայականը, վարձակալության պայմանագիրը:

Բնակելի տարածքի անհատույց օգտագործման պայմանագիրը կարող է տարածքը զբաղեցնելու իրավական հիմք հանդիսանալ միայն այն դեպքում, երբ տարածք տրամադրողը օտարերկրացու երեխան է, ծնողը, կինը կամ ամուսինը, կնոջ կամ ամուսնու ծնողները, կամ քույրեր և եգբայրները:

Facebook