bạn đang ở:
trang chủ Cơ sơ pháp lý của nhà ở

Cơ sơ pháp lý của nhà ởIn ra

Cơ sở pháp lý của nhà ở có thể là hợp đồng công chứng mua nhà,mua căn hộ – sổ đỏ xác nhận quyền sở hữu, hợp đồng thuê nhà,thuê căn hộ.


Nhà mượn thì tình trạng pháp lý này không được công nhận, trừ khi người cho mượn là con, cha mẹ hoặc người vợ, chồng, cha mẹ vợ, chồng hoặc anh, chị, em ruột của người nước ngoài.

 

Facebook