Jesteś na:
Strona główna Dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych

Dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowychdrukuj

Cudzoziemiec wjeżdżający do Polski na okres pobytu powyżej 3 dni powinien posiadać środki utrzymania na pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia, tranzytu i powrotu do państwa pochodzenia w wysokości co najmniej 100 złotych na każdy dzień planowanego pobytu albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.

Cudzoziemiec wjeżdżający do Polski w celu podjęcia lub kontynuowania studiów, uczestniczenia w badaniach naukowych powinien posiadać na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia w Polsce kwotę co najmniej  543 złotych na każdy miesiąc pobytu przez okres 15 miesięcy pobytu (w przypadku badań naukowych przez okres 12 miesięcy) albo za cały okres pobytu w Polsce, gdy jego pobyt będzie krótszy niż 15 (12) miesięcy, jeśli gospodaruje samodzielnie albo conajmniej 457 złotych miesięcznie na członka rodziny jeśli cudzoziemiec przebywa w Polsce wraz z rodziną.

Zamiast wymaganej kwoty w złotówkach cudzoziemiec może wskazać jej równowartość w walutach obcych.  

Dodatkowo cudzozieiec powinien posiadać bilet powrotny do kraju pochodzenia albo środki finansowe na zakup takiego biletu w wysokości:

- 200 złotych, jeżeli cudzoziemiec przybył z państwa sasiadującego z Polską;

- 500 złotych, jeżeli cudzoziemiec przybył z państwa należącego do UE nie sąsiadującego z Polską;

- 2500 złotych, jeżeli cudzoziemiec przybył z państwa nie należącego do UE oraz nie sasiadującego z Polską;

Dokumentami potwierdzającymi możliwość uzyskania wymaganych środków finansowych mogą być np.:

  • czek podróżny;
  • zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę kredytową;
  • zaświadczenie o posiadaniu środków na koncie w banku, mającym siedzibę na terenie Polski;
  • oryginał zaproszenia;
  • w wypadku studentów – zaświadczenie o przyznaniu stypendium krajowego lub zagranicznego;
  • zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków;
Facebook