այս պահին գտնվում եք.
Գլխավոր էջ uzupełnienia Ֆինանսական միջոցները հաստատող փաստաթղթեր

Ֆինանսական միջոցները հաստատող փաստաթղթերՏպիր

Օտարերկրացին, որը մուտք է գործում Լեհաստան, այնտեղ 3 օրից ավել գտնվելու մտադրությամբ, պառտավոր է գոյության միջոցներ, ինչպես նաև տարանցիկ և ծագման երկիր վերադառնալու համար անհրաժեշտ միջոցներ ներկայացնել`

յուրաքանչյուր օրվա համար 100 զլոտի կամ համարժեք արտարժույթ:

Օտարերկրացին, որը մուտք է գործում ԼՀ ուսման, գիտական հետազոտությունների կամ վերապատրաստման նպատակով, պետք է ունենա 1600 զլոտի չափով գումար(կամ այդ գումարին համարժեք արտարժույթ) առաջին 2 ամսվա անհրաժեշտ ծախսերը հոգալու համար:

 

Որպես ֆինանսական միջոցների ապացույց կարող են ներկայացվել հետևյալ փաստաթղթերը`

  •  վարկային քարտ
  •  վճարման քարտ
  •  բանկային հաշվին գտնվող միջոցների մասին վկայական
  •  հրավերի բնօրինակ
  •  ուսանողների դեպքում`կրթաթոշակի վկայական
Facebook