bạn đang ở:
trang chủ THẤT NGHIỆP QUY CHẾ NGƯỜI TÌM VIỆC LÀM Hết quy chế là người tìm việc

Hết quy chế là người tìm việcIn ra

Mất quy chế là người tìm việc làm sẽ xảy ra khi người đã đăng ký:

  • Không duy trì liên lạc với phòng lao động
  • Đã không tiếp nhận hoặc ngừng tiếp nhận những hỗ trợ , sự giúp đỡ qua các hình thức như tham gia các khóa học đào tạo hay học sau đại học.
  • Tự làm đơn xin rút quy chế người tìm việc.
Facebook