bạn đang ở:

Hết quy chế là người thất nghiệpIn ra

Người có thể bị mất quy chế là người thất nghiệp và các quyền lợi ăn theo nếu:

  • không còn đáp ứng các điều kiện quy định trong định nghĩa là người thất nghiệp
  • không đồng ý để thiết lập mô hình sự giúp đỡ  (Những mô hình pháp lý nào cho sự giúp đỡ ->?);
  • nhận được một khoản vay hoặc tài trợ cho khởi đầu kinh doanh , kinh doanh nông nghiệp  hoặc đóng góp cổ phần vào hợp tác xã xã hội;
  • từ chối không có lời giải thích khi có đề nghị nhận việc làm phù hợp hoặc các hình thức hỗ trợ khác hoặc từ chối kiểm tra sức khỏe / tâm lý;
  • không  trình diện tại phòng lao động cấp huyện trong thời hạn quy định và cũng không  thông báo trong vòng 7 ngày nguyên nhân hợp lý về việc không trình diện;
  • đệ đơn xin cắt quy chế người thất nghiệp;
  • tự lỗi của mình gây gián đoạn hoặc không nhận các hình thức hỗ trợ  (thực tập, đào tạo hoặc việc làm ) hoặc không tham dự kỳ thi nghề nghiệp loại hoặc kiểm tra ;
  • không thể làm việc do bệnh tật hoặc đang điều trị tại trung tâm cai nghiện thời gian liên tục 90 ngày;
  • không trình diện giấy chứng nhận bản in  ZLA vì không đủ sức khỏe để đi làm việc do ốm đau (mẫu đơn có ở đây).

 

Chú ý ! Người thất nghiệp có nghĩa vụ phải thông báo cho phòng lao động cấp huyện về hết quy chế là người thất nghiệp hoặc hết quyền được hưởng trợ cấp cho người thất nghiệp trong vòng 7 ngày.

Chú ý! Đối với những người nhận trợ cấp thất nghiệp khi mất quy chế là người thất nghiệp là mất luôn các quyền lợi trợ cấp và sự chấm dứt trả các trợ cấp tài chính.

Facebook