bạn đang ở:
trang chủ ĐẾN VÀ ĐỊNH CƯ TẠI BA LAN CỦA THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH Hợp pháp hoá lưu trú cho trẻ em người nước ngoài

Hợp pháp hoá lưu trú cho trẻ em người nước ngoàiIn ra

Cơ hội hợp pháp hóa cư trú cho các trẻ em người nước ngoài mà họ có quyền cư trú ở  Ba Lan phụ thuộc vào loại giấy phép cư trú  mà cha mẹ của họ đang có .

Khi cha mẹ là người nước ngoài lưu trú tại Ba Lan trên cơ sở cư trú vô thời hạn ở Ba Lan (giấy phép định cư , giấy phép cư trú dài hạn EU), thì các con của họ được cấp phép định cư nếu:

Nếu cha mẹ là người nước ngoài lưu trú tại Ba Lan trên cơ sở:

Cho trẻ em –con của người nước ngoài lưu trú ở Ba Lan trên cơ sở thị thực quốc gia hoặc giấy phép cư trú tạm thời có thể được cấp giấy phép cư trú tạm thời, nếu đứa trẻ được sinh ra trong thời gian hiệu lực của thị thực hoặc giấy phép cư trú tạm thời mà cha mẹ của  nó đang có . Tuy nhiên, cha mẹ phải đáp ứng hai yêu cầu:

  • có bảo hiểm y tế ở Ba Lan
  • có nguồn thu nhập thường xuyên và ổn định.

Trẻ em -chưa thành niên nước ngoài không phải có bất kỳ yêu cầu gì về cư trú trước khia ở Ba Lan. Đơn xin giấy phép như vậy cha mẹ có thể nộp thay con , cả trong trường hợp khi lưu trú của đứa trẻ em ở trong Ba Lan không được có tài liệu.

Năm năm cư trú ở lại Ba Lan của đứa trẻ em trên cơ sở đoàn tụ gia đình là cơ sở để xin giấy phép tạm trú, trong trường hợp đứa trẻ đến tuổi trưởng thành ( có18 tuổi).

Facebook