bạn đang ở:
trang chủ ĐẾN VÀ ĐỊNH CƯ TẠI BA LAN CỦA THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH Giấy phép cư trú tạm thời cho các thành viên gia đình của công dân Ba Lan Hợp pháp hoá cư trú cho trẻ em là con của người nước ngoài / người phối ngẫu của công dân Ba Lan

Hợp pháp hoá cư trú cho trẻ em là con của người nước ngoài / người phối ngẫu của công dân Ba LanIn ra

Trẻ em là con của người nước ngoài mà họ đã kết hôn với công dân Ba Lan và họ có giấy phép cư trú tạm thời bởi là thành viên gia đình của công dân Ba Lan, thì có thể xin cấp giấy phép cư trú tạm thời cho những đứa trẻ em đó. Đây là một giải pháp cho tình trạng trẻ em của người nước là con riêng của họ từ những lần kết hôn trước. 

Trong quá trình giải quyết đứa trẻ không bắt buộc phải có bảo hiểm y tế, cũng không phải có nguồn thu nhập ổn định, thường xuyên. Cũng không cần phải chứng minh có nhà chỗ ở tại Ba Lan.

Đơn xin giấy phép có thể nộp ngay cả khi đứa trẻ em đang ở Ba Lan mà không trên một cơ sở pháp lý nào . Không thể từ chối cấp phép cho đứa trẻ chỉ vì nó không có giấy tờ hợp lệ lưu trú ở Ba Lan.

Facebook