Hợp pháp hóa cư trú cho các trẻ em là con của những công dân Ba Lan .In ra

Đứa trẻ em có ít nhất cha hoặc mẹ có quốc tịch Ba Lan, sẽ là công dân Ba Lan theo pháp luật tại thời điểm sinh ra.
Tuy nhiên, cha mẹ có thể quyết định lựa chọn quốc tịch khác cho đứa trẻ và từ bỏ quốc tịch Ba Lan, để được như thế hay trường hợp hủy bỏ quốc tịch Ba Lan, phải có ý kiến của Tổng thống Cộng hòa Ba Lan. Khi đó, con của công dân Ba Lan cần có giấy phép cư trú ở Ba Lan. Trong tình huống này:

  • có thể xin giấy phép cư trú tạm thời dựa trên mối quan hệ gia đình, hoặc
  • nếu đứa trẻ dưới sự chăm sóc của người cha/mẹ là công dân Ba Lan, có thể xin giấy phép định cư .

Trẻ em là người nước ngoài không phải đáp ứng bất kỳ yêu cầu gì về thời hạn thời gian cư trú trước khi ở Ba Lan.


Đơn xin cấp giấy phép nộp là cha / mẹ của đứa trẻ, ngay cả khi đứa trẻ đang ở Ba Lan mà không có một cơ sở pháp lý nào .

Facebook