bạn đang ở:

Hợp đồngIn ra

Hợp đồng thuê nhà (cho thuê) là xác nhận sự cam kết của chủ nhà đã cho thuê nhà (cho người thuê) trên cơ sở đó người thuê được sử dụng nhà trong một thời hạn hoặc không thời hạn , và người thuê ( người thuê nhà ) đồng ý trả cho chủ nhà một số tiền đã được thỏa thuận trong thời gian cho thuê.


Hợp đồng thuê nhà (cho thuê) căn hộ / nhà nên được ký kết giữa người thuê  và chủ sở hữu –chủ nhà,  được viết thành văn bản bằng tiếng Ba Lan . Không có mẫu hợp đồng cố định . Mẫu hợp đồng cho thuê có thể  tìm thấy trên Internet . Hợp đồng có thể được thực hiện dưới mọi hình thức , và có thể được viết bằng tay. Tuy nhiên , nó phải chứa tất cả các dữ liệu được liệt kê dưới đây .

      Chú ý : Không cần phải đăng ký hợp đồng thuê nhà ( ví dụ như : tại phòng công chứng , chính quyền địa phương hoặc cơ quan nào khác )

Hợp đồng thuê căn hộ / nhà là xác nhận quyền được sử dụng nhà . Hợp đồng có thể có hiệu lực cho một thời gian nhất định (ví dụ , 1 tháng, 3 tháng, 1 năm) , hoặc không thời hạn . Mỗi loại hợp đồng  có thể được thanh lý theo những điều kiện đã được thỏa thuận giữa hai bên.

Trong hợp đồng phải ghi mức phí cố định phải trả (phí cố định là gì) , thời gian và hình thức thanh toán , số lượng tiền đặt cọc , thời hạn giá trị và thanh lý - chấm dứt hợp đồng ( thường là một tháng ) . Trong hợp đồng cũng cần ghi ró tình trạng của căn hộ tại thời điểm giao nhà . Cũng có thể thực hiện bằng cách chụp ảnh về tình trạng kỹ thuật thực tế tại thời điểm bắt đầu cho thuê . Hợp đồng cũng nêu rõ người chịu trách nhiệm thanh toán cho các tiện ích (thường là bên thuê nhà phải trả) -> Các lệ phí. Trong phần phụ lục của hợp đồng cũng cần ghi rõ số của các đồng hồ như điện, nước, khí đốt . Những dữ liệu này sẽ giúp chỉ ra những chỉ số đã được tiêu thụ thực tế của người sử dụng nhà trong khoảng thời gian mà họ đã sống trong căn hộ.

Ngoài ra, trong hợp đồng thuê  có chứa thông tin về hai bên và cho thuê loại nhà gì địa chỉ v.v. :

  • dữ liệu của chủ nhà và người thuê nhà ( tên, ngày tháng năm sinh , địa chỉ nơi cư trú , địa chỉ liên lạc thư từ, số đăng ký cá nhân - PESEL (cả người nước ngoài nếu có số đăng ký cá nhân) và số chứng minh nơi chứa các dữ liệu trên , ví dụ như chứng minh nhân dân ban hành tại Ba Lan hoặc thẻ cư trú và hộ chiếu của người nước ngoài )
  • hợp đồng thuê  nhà/ căn hộ  với địa chỉ chính xác của nó ( thành phố , đường phố, số nhà và căn hộ ) .
Facebook